e-mail: pti@pti.org.pl
tel. +48 22 838 47 05
fax: +48 22 636 89 87

Strona głównaPolecamyKim są członkowie społeczności Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Kim są członkowie społeczności Polskiego Towarzystwa Informatycznego

KATEGORIE

Kampania sprawozdawczo-wyborcza prowadzona przed, w trakcie i po XII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Informatycznego (czerwiec 2017), była dobrym pretekstem do przyjrzenia się kilku danym statystycznym  tej społeczności. Odzwierciedlają one w miarę reprezentatywnie jaki jest profil członków PTI, ale pośrednio świadczą też zapewne co nieco na temat ogółu populacji informatyków w Polsce.

Niniejszy przegląd przeprowadzono na podstawie wewnętrznych danych PTI na temat 1253 członków Towarzystwa według stanu na koniec roku 2017. Analizę oparto na informacjach zanonimizowanych, co miało tę wadę, że danych nie można było uzupełnić, wyczyścić, słowem – polepszyć.

Najbardziej reprezentatywne są liczby dotyczące stażu przynależności członkowskiej (dane 1253 osób). Okazuje się, że w 2017 najwięcej w Towarzystwie znajdowało się osób legitymujących się stażem 3-letnim (tzw. moda rozkładu). Widać jednocześnie, iż każda grupa osób o stażu 0-7 lat jest bardzo liczna. Prawie wszystkie z tych lat stażu (z jednym wyjątkiem) są reprezentowane przez co najmniej 5% członków. Potem entuzjazm członków do PTI powoli wygasa. Najsilniej spadł wśród osób o stażu 25-26 lat. Trzeba jednak przypomnieć, że mało kto się zapisywał do PTI w okresie transformacji ustrojowej 1989-1991, a na te właśnie lata przypadał okres przystępowania do PTI osób o takim stażu przynależności. Znacznie więcej można w PTI znaleźć osób, które mają w stowarzyszeniu staż lat 30+. Mediana okresu przynależności do PTI wynosiła w roku 2017 lat 9, natomiast średnia to 11.

Dane dotyczące wieku osób należących do PTI udało się ustalić w odniesieniu do połowy populacji, tj. 650 osób. Okazuje się że nie jest tak źle jak się niektórym wydaje. Około 10% członków PTI w roku 2017 nie ukończyło 30 roku życia. Mediana wieku w społeczności PTI 2017 wynosiła 43 lata, zaś średnia 45.

Dane o profilu zatrudnienia udało się zidentyfikować na znacznie mniejszej próbie, bo wyłącznie na podstawie profili zawodowych 97 delegatów na Zwyczajny XII Zjazd PTI z czerwca 2017. Stanowiło to zatem ok 10% społeczności. Zaletą tych danych jest to, że nie są anonimowe. Lista delegatów jest publiczna i w pełni jawna. Mogły zatem zostać na bieżąco zweryfikowane u delegatów i przez to są wysoce wiarygodne. Okazuje się, iż najwięcej delegatów wybieranych przez społeczność pochodzi z uczelni (46%). Grupa ta jest tak liczna, że być może należałoby ją jeszcze podzielić. Druga co do liczebności grupa delegatów pochodzi z biznesu (32%), a trzecia z oświaty (11%).

Jeśli by klasyfikować całą populację ok 1200 członków społeczności, to prawdopodobnie należałoby dodać więcej kategorii. Warto też pamiętać, iż niektórzy są aktywni w kilku obszarach. Niniejsza analiza dotyczy natomiast tylko specjalizacji dominującej w aktywności zawodowej badanych osób. Do analizy kim jesteśmy (a nawet jak się zmieniamy) warto będzie jeszcze nie raz wrócić. Na pełniejszej próbie profilowej, której tylko emanacją są charakterystyki zawodowe delegatów.

Na zakończenie tego krótkiego przeglądu rzut oka na strukturę terytorialną społeczności PTI. Tym razem dane pochodzą, powiedzmy, z samego początku roku 2017 i wynikają z regulaminów zjazdowych. Każdy demokratycznie wybrany delegat zjazdu Towarzystwa (członkowie honorowi wchodzą na innych zasadach) jest reprezentantem dziesiątki osób ze swojego regionu, które na bieżąco regulują swoje składki. Łącznie 83 delegatów z wyboru świadczy o tym, że w regionach składki swe na początku roku 2017 miało na bieżąco uregulowane ok. 800 osób (de facto były to składki za 2016). Naliczniejszą społeczność tworzy oddział mazowiecki (prawie 150), najmniej liczne w 2017 były oddziały: lubelski oraz świętokrzyski (do 20 członków każdy). Przed nami terra incognita w województwach: opolskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim. (ady)

Udostępnij post na:

-

// NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

// TAGI

sprawozdania (226)zaproszenia (132)2017 (77)wideo (60)plany (52)2018 (49)po godzinach (47)2016 (44)zarządzanie (43)programowanie (35)2019 (34)prawo (33)2020 (31)bezpieczeństwo (30)oprogramowanie (29)2021 (28)2015 (28)nowi członkowie (26)administracja (26)zatrudnienie (25)odeszli (23)Internet (22)sztuczna inteligencja (22)zdrowie (22)wybory (18)2022 (18)PM (17)gry (17)wyróżnienia (16)FedCSIS (16)2012 (14)psychologia (14)2014 (13)Big Data (13)edukacja (13)terminologia (11)historia (10)2003 (10)2005 (9)2006 (9)2013 (9)handel elektroniczny (9)media (9)2023 (9)ISOC (8)telekomunikacja (8)informatycy (7)UE (7)dostępność (7)społeczności (7)ICANN (7)roboty (7)IoT (6)IEEE (6)ECDL (6)strategie (6)2008 (6)2004 (6)chmura (6)transhumanizm (5)podpis elektroniczny (4)archiwistyka (4)obieg dokumentów (4)Internet Academy (4)użyteczność (4)dyskusja (4)kognitywistyka (4)Blockchain (3)gamifikacja (3)ACM-ICPC (3)2010 (3)2007 (3)trendy (3)SIS (3)AI (3)Ważne (3)User Experience (2)Mistrzostwa Świata (2)5G (2)IT (2)Informacja przestrzenna (2)Bitcoin (2)Superkomputery (2)pieniądz elektroniczny (2)miasta (2)HCI (2)biometria (2)IMM (2)patenty (2)SJSI (2)R&D (2)Wikipedia (2)RWO (2)2009 (2)Projektowanie interakcji (2)EASTIN (2)SPMP (2)zbiory przybliżone (2)Geniallne Miejsca (2)klub informatyka (2)nagroda (1)Geoinformatyka (1)członkostwo PTI (1)kreatywność (1)sieci kognitywne (1)SDN (1)PLUG (1)dziennikarstwo (1)gospodarka 4.0 (1)retoryka (1)intranet (1)Schengen (1)Straż Graniczna (1)ŚDSI (1)KRRiT (1)Mazowsze (1)IPTV (1)2011 (1)Fort Legionów (1)VoD (1)futurologia (1)VIS (1)TV (1)geo (1)przemysł (1)cyberbezpieczeństwo (1)dziecko w sieci (1)explainable artificial intelligence (1)e-commerce (1)GEEK (1)Konkursy (1)Helmut V. Gläser (1)SMART (1)Marek Valenta (1)

// KATEGORIE