e-mail: pti@pti.org.pl
tel. +48 22 838 47 05
fax: +48 22 636 89 87

Strona głównaCzym jest PTI?

Czym jest PTI?

Informacje organizacyjne dla członków Oddziału Mazowieckiego PTI oraz osób, które chciałyby wstąpić do Towarzystwa.

Polskie Towarzystwo Informatyczne

PTI to istniejące od roku 1981 ogólnopolskie stowarzyszenie, skupiające informatyków zrzeszonych w kilkunastu Oddziałach i Kołach na terenie Polski. Jego głównym celem działania jest popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki i doskonalenie metod jej efektywnego wykorzystania w gospodarce narodowej. Członkowie PTI opracowywali dokumenty o dużym znaczeniu dla rozwoju informatyki w Polsce. Dotyczyły one między innymi polityki państwa w zakresie informatyki, wprowadzenia elementów informatyki do szkolnictwa średniego i podstawowego, strategii rozwoju informatyki w Polsce. Opracowywano także opinie do projektów ustaw mających związek z informatyką (np. dotyczące ceł, ochrony prawnej programów komputerowych, prawa autorskiego itp.). Nie mniej ważnym zadaniem jest prowadzenie działalności szkoleniowej poprzez organizowanie kursów, konferencji, odczytów, wystaw, konkursów, oraz działalności wydawniczej, a także popularyzacji w społeczeństwie zagadnień informatyki i jej zastosowań. Towarzystwo współdziała również z placówkami oświatowymi przy opracowaniu metod i programów nauczania w zakresie informatyki, a także propaguje ideę Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Więcej informacji o PTI znajdą Państwo pod adresem: www.pti.org.pl

Oddział Mazowiecki PTI

Oddział Mazowiecki jest największym oddziałem PTI w Polsce, należy do niego ponad 300 osób. Członkowie Oddziału działają zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i realizują wiele ciekawych pomysłów. PTI pomaga im w rozwoju zawodowym i działa na rzecz integracji środowiska informatycznego. Oddział współpracuje z innymi organizacjami branżowymi i uczelniami kształcącymi informatyków.

// NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

// TAGI

sprawozdania (228)zaproszenia (133)2017 (77)wideo (60)plany (52)2018 (49)po godzinach (47)2016 (44)zarządzanie (43)programowanie (35)2019 (34)prawo (33)2020 (31)bezpieczeństwo (30)oprogramowanie (29)2021 (28)2015 (28)nowi członkowie (26)administracja (26)zatrudnienie (25)odeszli (24)sztuczna inteligencja (23)Internet (22)zdrowie (22)wybory (18)2022 (18)PM (17)gry (17)wyróżnienia (16)FedCSIS (16)2012 (14)psychologia (14)2014 (13)Big Data (13)edukacja (13)2023 (12)terminologia (11)historia (10)2003 (10)2005 (9)2006 (9)2013 (9)handel elektroniczny (9)media (9)ISOC (8)telekomunikacja (8)informatycy (7)UE (7)dostępność (7)społeczności (7)ICANN (7)roboty (7)IoT (6)IEEE (6)ECDL (6)strategie (6)2008 (6)2004 (6)chmura (6)transhumanizm (5)podpis elektroniczny (4)archiwistyka (4)obieg dokumentów (4)Internet Academy (4)użyteczność (4)dyskusja (4)kognitywistyka (4)Ważne (4)klub informatyka (4)Blockchain (3)gamifikacja (3)ACM-ICPC (3)2010 (3)2007 (3)trendy (3)SIS (3)AI (3)2024 (3)Posiedzenia Zarządu OMaz (3)User Experience (2)Mistrzostwa Świata (2)5G (2)IT (2)Informacja przestrzenna (2)Bitcoin (2)Superkomputery (2)pieniądz elektroniczny (2)miasta (2)HCI (2)biometria (2)IMM (2)patenty (2)SJSI (2)R&D (2)Wikipedia (2)RWO (2)2009 (2)Projektowanie interakcji (2)EASTIN (2)SPMP (2)zbiory przybliżone (2)Geniallne Miejsca (2)nagroda (1)Geoinformatyka (1)członkostwo PTI (1)kreatywność (1)sieci kognitywne (1)SDN (1)PLUG (1)dziennikarstwo (1)gospodarka 4.0 (1)retoryka (1)intranet (1)Schengen (1)Straż Graniczna (1)ŚDSI (1)KRRiT (1)Mazowsze (1)IPTV (1)2011 (1)Fort Legionów (1)VoD (1)futurologia (1)VIS (1)TV (1)geo (1)przemysł (1)cyberbezpieczeństwo (1)dziecko w sieci (1)explainable artificial intelligence (1)e-commerce (1)GEEK (1)Konkursy (1)Helmut V. Gläser (1)SMART (1)Marek Valenta (1)Mikołajki (1)gwiazdka (1)Święta Bożego Narodzenia (1)życzenia (1)Gwiazdkowy klub informatyka (1)Zarząd OMaz (1)ISACA (1)

// KATEGORIE