e-mail: pti@pti.org.pl
tel. +48 22 838 47 05
fax: +48 22 636 89 87

Strona głównaSkładki członkowskie-old

Składki członkowskie

Składka członkowska jest niepodzielną składką roczną, obowiązek jej płacenia (z wyjątkiem czlonków honorowych) wynika ze statutu PTI, a jej wysokość określa corocznie Zarząd Główny PTI osobną uchwałą. Składki członkowskie za dany rok kalendarzowy należy wpłacać do końca marca danego roku. Jak co roku wszyscy, którzy opłacili składkę do końca lutego, nabywają prawo do bezpłatnego wstępu na doroczną imprezę OMaz Rapid Baran Development.

Składki członkowskie w 2024 roku

Zgodnie z uchwałą nr 018/XV/23 wprowadzającą zasady w określaniu wysokości składek członkowskich i opłaty wpisowej za 2024 rok. WYSOKOŚĆ OPŁAT

  • dla osób w wieku do 20 lat*: 40 zł wpisowe, 40 zł składka członkowska;
  • dla osób w wieku od 21 do 26 lat: 40 zł wpisowe, 120 zł składka członkowska;
  • dla osób w wieku od 27 do 59 lat: 40 zł wpisowe, 120 zł składka członkowska;
  • dla osób w wieku od 60 do 75 lat: 40 zł wpisowe, 60 zł składka członkowska;
  • dla osób w wieku powyżej 75 lat: 40 zł wpisowe, 0 zł składka członkowska w przypadku co najmniej 10 lat stażu w PTI braku bieżących zaległości w opłacaniu składek lub 20 zł w pozostałych przypadkach

Wiek, o którym mowa powyżej, ustala się jako liczbę lat kończonych przez członka w roku 2024.

Zarząd Główny PTI na podstawie §23 ust. 6 punkt t) Statutu PTI przekazuje kompetencje Zarządom Oddziałów PTI do jednorazowego w okresie jednego roku obniżenia lub umorzenia w całości składki członkowskiej w przypadku:

  • wystąpienia sytuacji losowej członka PTI, która uniemożliwia lub w sposób istotny utrudnia mu jej opłacenie, jak np. choroba, utrata dochodów, itp.
  • kiedy Członek PTI w sposób istotny zasłużył się dla PTI, wykazuje się wieloletnim okresem członkostwa, w którym regularnie opłacał składki członkowskie i na skutek podeszłego wieku jego aktywność w PTI jest obecnie niewielka.

Zarządy Oddziałów mogą wnioskować do Zarządu Głównego PTI o obniżenie lub umorzenie w całości składki członkowskiej z powodów wyżej wymienionych w dłuższym okresie niż jeden rok. Decyzja o obniżeniu lub umorzeniu składki w tym przypadku znajduje się w kompetencjach Zarządu Głównego PTI.

Termin płatności składek i wpisowego

Terminem wpłaty składki za dany rok jest 31 marca tego roku, a dla członków nowoprzyjętych dwa miesiące od daty podjęcia przez Zarząd Oddziału uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych, natomiast terminem wpłaty wpisowego jest termin wpłaty pierwszej składki członkowskiej.

Sprawdzenie opłacenia składek

Stan wpłat składek można sprawdzić w Biurze Zarządu Głównego PTI – telefonicznie 022 838 47 05 lub e-mailem: pti@pti.org.pl . Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

// NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

// TAGI

sprawozdania (228)zaproszenia (132)2017 (77)wideo (60)plany (52)2018 (49)po godzinach (47)2016 (44)zarządzanie (43)programowanie (35)2019 (34)prawo (33)2020 (31)bezpieczeństwo (30)oprogramowanie (29)2021 (28)2015 (28)nowi członkowie (26)administracja (26)zatrudnienie (25)odeszli (24)sztuczna inteligencja (23)Internet (22)zdrowie (22)wybory (18)2022 (18)PM (17)gry (17)wyróżnienia (16)FedCSIS (16)2012 (14)psychologia (14)2014 (13)Big Data (13)edukacja (13)terminologia (11)2023 (11)historia (10)2003 (10)2005 (9)2006 (9)2013 (9)handel elektroniczny (9)media (9)ISOC (8)telekomunikacja (8)informatycy (7)UE (7)dostępność (7)społeczności (7)ICANN (7)roboty (7)IoT (6)IEEE (6)ECDL (6)strategie (6)2008 (6)2004 (6)chmura (6)transhumanizm (5)podpis elektroniczny (4)archiwistyka (4)obieg dokumentów (4)Internet Academy (4)użyteczność (4)dyskusja (4)kognitywistyka (4)Ważne (4)klub informatyka (4)Blockchain (3)gamifikacja (3)ACM-ICPC (3)2010 (3)2007 (3)trendy (3)SIS (3)AI (3)User Experience (2)Mistrzostwa Świata (2)5G (2)IT (2)Informacja przestrzenna (2)Bitcoin (2)Superkomputery (2)pieniądz elektroniczny (2)miasta (2)HCI (2)biometria (2)IMM (2)patenty (2)SJSI (2)R&D (2)Wikipedia (2)RWO (2)2009 (2)Projektowanie interakcji (2)EASTIN (2)SPMP (2)zbiory przybliżone (2)Geniallne Miejsca (2)nagroda (1)Geoinformatyka (1)członkostwo PTI (1)kreatywność (1)sieci kognitywne (1)SDN (1)PLUG (1)dziennikarstwo (1)gospodarka 4.0 (1)retoryka (1)intranet (1)Schengen (1)Straż Graniczna (1)ŚDSI (1)KRRiT (1)Mazowsze (1)IPTV (1)2011 (1)Fort Legionów (1)VoD (1)futurologia (1)VIS (1)TV (1)geo (1)przemysł (1)cyberbezpieczeństwo (1)dziecko w sieci (1)explainable artificial intelligence (1)e-commerce (1)GEEK (1)Konkursy (1)Helmut V. Gläser (1)SMART (1)Marek Valenta (1)Mikołajki (1)gwiazdka (1)Święta Bożego Narodzenia (1)życzenia (1)Gwiazdkowy klub informatyka (1)Zarząd OMaz (1)ISACA (1)2024 (1)Posiedzenia Zarządu OMaz (1)

// KATEGORIE