e-mail: pti@pti.org.pl
tel. +48 22 838 47 05
fax: +48 22 636 89 87

Strona głównaKlub InformatykaKI XII.2016 - o zbiorach przybliżonych w dorobku naukowym Zdzisława Pawlaka

KI XII.2016 – o zbiorach przybliżonych w dorobku naukowym Zdzisława Pawlaka

Zapraszamy na grudniowy Klub Informatyka Oddziału Mazowieckiego PTI. Jego oficjalna część odbędzie się 6 grudnia (wtorek) w godzinach 18:00–20:00 w Audytorium Centralnym (AC) budynku Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 15/19 (czyli tu). Klub, który jest organizowany pod łaskawym patronatem Dyrektora Instytutu Informatyki WEiTI PW  (prof. Jarosław Arabas), będzie poświęcony pamięci Zdzisława Pawlaka, w 90 rocznicę jego urodzin. Klub jest współorganizowany przez IEEE Computer Society.

Wykład poświęcony praktycznym zastosowaniom zbiorów przybliżonych wygłosi prof.  Andrzej Skowron z Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, najbliższy ze współpracowników Zdzisława Pawlaka i kontynuator prac nad zbiorami przybliżonymi.

* * *

Bezpośrednio po seminarium Oddział Mazowiecki PTI zaprasza wszystkich na część nieoficjalną spotkania tj. tradycyjne Mikołajki do Gmachu Głównego PW (Bistro Politechnika – w krużgankach na I piętrze – dla tych, którzy tam jeszcze nie byli: to tu). Uczestnicy proszeni są o przyniesienie drobnego prezentu, który zostanie rozmyty w worku św. Mikołaja i w przybliżeniu wylosowany. Zapewne nie zabraknie też śpiewania kolęd i dzielenia się tradycyjnym opłatkiem.

Wstęp na część nieoficjalną jest wolny dla społeczności osób z PTI legitymujących się opłaconymi składkami za rok 2016. Wszystkie osoby z nieopłaconymi składkami mogą wejść na tę część spotkania po uiszczeniu opłaty specjalnej w wysokości 30 złotych (słownie: trzydzieści).

Ze względów logistycznych, wszystkich którzy chcą wziąć udział w części nieoficjalnej Klubu, USILNIE UPRASZA SIĘ o możliwie najszybsze potwierdzenie chęci uczestnictwa pod adresem mejlowym omaz(at)poczta.pl.

Zobacz także:

__________
Zdzisław Pawlak (1926-2006) urodził się w Łodzi. W czasie wojny pracował w firmie Siemens. Maturę zdał jako ekstern w 1946 r. W 1947 r. wstąpił na  Wydział Elektryczny  Politechniki Łódzkiej, a w  1949  r.  przeniósł się na  Wydział Łączności  Politechniki Warszawskiej. Po ukończeniu studiów (1951) pracował do roku 1957 w Instytucie  Matematyki  PAN  na  stanowisku  asystenta. W okresie  tym  brał udział   w  konstruowaniu  pierwszego  polskiego  komputera  elektronicznego (GAM-1).  W  latach  1957-1959 pracował na  Politechnice  Warszawskiej,  gdzie  pod  Jego kierunkiem został zbudowany prototyp maszyny liczącej jego pomysłu (UMC-1) wykorzystującej arytmetykę o podstawie -2, która to maszyna była potem produkowana w ZE Elwro. Maszyna ta pod nazwą Anops była oryginalnie polskim komputerem, eksportowanym między innymi do Kanady. Następcami UMC-1 były maszyny UMC-10 oraz UMC-20 (znane jako GEO-10 i GEO-20, wykorzystywane w geodezji i kartografii). Instytut Informatyki PW (wówczas Maszyn Matematycznych) Pawlak musiał opuścić, ale do niego powrócił jako dyrektor w 1989 roku. W 1971 r. w IM PAN otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego i tamże tytuł profesora zwyczajnego (1978). W 1989 r. był ponownie zatrudniony Instytucie Informatyki Wydziału Elektroniki, Politechniki Warszawskiej (jako dyrektor instytutu w latach 1989–1996). Pracował też w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach (1985-2006) oraz Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania (1998–2006). Światową sławę zyskał po sformułowaniu nowej teorii (stanowiącej uzupełnienie do teorii mnogości), którą nazwał teorią zbiorów przybliżonych. Teoria zbiorów przybliżonych (rough sets theory) opublikowana przez prof. Zdzisława Pawlaka w 1982 r. stanowi rozwinięcie klasycznej teorii zbiorów. Zbiór przybliżony jest obiektem matematycznym zbudowanym w oparciu o logikę trójwartościową jako para klasycznych zbiorów: przybliżenia dolnego i górnego oraz przynależności. W odróżnieniu od zbiorów rozmytych (fuzzy sets) nie wymaga określania prawdopodobieństwa przynależności. Zbiory przybliżone mają praktyczne zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach życia. Poczynając od sterowania urządzeniami codziennego użytku aż po symulatory lotów wykorzystywane między innymi przez firmę Boeing. Pozwalają na modelowanie niepewności oraz są obecnie na świecie coraz powszechniej wykorzystywane w wydobywaniu danych (Data Mining) oraz analizach Data Science, Big Data i w budowie systemów bezpieczeństwa. Najnowsze zastosowania służą do modelowania procesów społecznych i politycznych.

Źródła:

Andrzej Skowron (ur. 1943) pochodzi z Wadowic. Jest absolwentem liceum Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej. W 1967 r. został absolwentem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz jednocześnie Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Doktorat i habilitację z matematycznych podstaw informatyki obronił na Uniwersytecie Warszawskim, odpowiednio w latach 1972 i 1979. W roku 1991 otrzymał tytuł naukowy profesora. Obecnie jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w Instytucie Matematyki w latach 1994-2014 kierował Zakładem Logiki Matematycznej. Był promotorem ponad 20 przewodów doktorskich. Niektórzy z jego doktorantów sami posiadają już tytuły profesorskie. W latach 1994-2009 był redaktorem „Fundamenta Informaticae” – czasopisma o dużym znaczeniu dla badaczy pracujących nad matematycznymi podstawami informatyki, założonego w roku 1977 przez Helenę Rasiową i Zdzisława Pawlaka. Jest on także współtwórcą i współredaktorem czasopisma „Transactions on Rough Sets” oraz członkiem komitetów redakcyjnych wielu znanych czasopism międzynarodowych, w tym: „Theoretical Computer Science”, „Information Sciences”, „Knowledge and Information Systems” oraz „Knowledge Discovery and Data Mining”. W latach 1996-2000 był prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Zbiorów Przybliżonych. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN, członkiem Komitetu Informatyki PAN, a także członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych PAN. W 2013 r. w zestawieniu opracowanym przez międzynarodowe konsorcjum Thomson Reuters jego nazwisko jest wymieniane wśród najczęściej cytowanych autorów prac w zakresie informatyki. Jego prace z zakresu teorii zbiorów przybliżonych oraz wnioskowania boolowskiego osiągnęły w 2013 r. bardzo wysokie wskaźniki bibliometryczne. Dla przykładu napisana wspólnie z Cecylią Rauszer praca pt. „Discernibility Matrices and Functions in Information Systems” (rozdział w książce Intelligent Decision Support, 1992) posiadała ponad 2100 cytowań, zaś wspólny artykuł ze Zdzisławem Pawlakiem pt. „Rudiments of Rough Sets” („Information Sciences” 177/1, 2007) w latach 2007–2016 był cytowany ponad 1970 razy. Sukces ten jest potwierdzany przez aktualny ranking Web of Science (2016), gdzie na liście Highly Cited Researchers 2016 Andrzej Skowron jest jedynym naukowcem z Polski reprezentującym informatykę (Computer Science).
Źródła:

  • http://mip.ur.edu.pl/?q=biogramy/osoba/93
  • http://www.pssi.agh.edu.pl/_media/pl:activities:biuletyn:pssi_biuletyn-2013_2.pdf
  • http://hcr.stateofinnovation.thomsonreuters.com/
Udostępnij post na:

-

// NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

// TAGI

sprawozdania (228)zaproszenia (133)2017 (77)wideo (60)plany (52)2018 (49)po godzinach (47)2016 (44)zarządzanie (43)programowanie (35)2019 (34)prawo (33)2020 (31)bezpieczeństwo (30)oprogramowanie (29)2021 (28)2015 (28)nowi członkowie (26)administracja (26)zatrudnienie (25)odeszli (24)sztuczna inteligencja (23)Internet (22)zdrowie (22)wybory (18)2022 (18)PM (17)gry (17)wyróżnienia (16)FedCSIS (16)2012 (14)psychologia (14)2014 (13)Big Data (13)edukacja (13)2023 (12)terminologia (11)historia (10)2003 (10)2005 (9)2006 (9)2013 (9)handel elektroniczny (9)media (9)ISOC (8)telekomunikacja (8)informatycy (7)UE (7)dostępność (7)społeczności (7)ICANN (7)roboty (7)IoT (6)IEEE (6)ECDL (6)strategie (6)2008 (6)2004 (6)chmura (6)transhumanizm (5)podpis elektroniczny (4)archiwistyka (4)obieg dokumentów (4)Internet Academy (4)użyteczność (4)dyskusja (4)kognitywistyka (4)Ważne (4)klub informatyka (4)Blockchain (3)gamifikacja (3)ACM-ICPC (3)2010 (3)2007 (3)trendy (3)SIS (3)AI (3)2024 (3)Posiedzenia Zarządu OMaz (3)User Experience (2)Mistrzostwa Świata (2)5G (2)IT (2)Informacja przestrzenna (2)Bitcoin (2)Superkomputery (2)pieniądz elektroniczny (2)miasta (2)HCI (2)biometria (2)IMM (2)patenty (2)SJSI (2)R&D (2)Wikipedia (2)RWO (2)2009 (2)Projektowanie interakcji (2)EASTIN (2)SPMP (2)zbiory przybliżone (2)Geniallne Miejsca (2)nagroda (1)Geoinformatyka (1)członkostwo PTI (1)kreatywność (1)sieci kognitywne (1)SDN (1)PLUG (1)dziennikarstwo (1)gospodarka 4.0 (1)retoryka (1)intranet (1)Schengen (1)Straż Graniczna (1)ŚDSI (1)KRRiT (1)Mazowsze (1)IPTV (1)2011 (1)Fort Legionów (1)VoD (1)futurologia (1)VIS (1)TV (1)geo (1)przemysł (1)cyberbezpieczeństwo (1)dziecko w sieci (1)explainable artificial intelligence (1)e-commerce (1)GEEK (1)Konkursy (1)Helmut V. Gläser (1)SMART (1)Marek Valenta (1)Mikołajki (1)gwiazdka (1)Święta Bożego Narodzenia (1)życzenia (1)Gwiazdkowy klub informatyka (1)Zarząd OMaz (1)ISACA (1)

// KATEGORIE