e-mail: pti@pti.org.pl
tel. +48 22 838 47 05
fax: +48 22 636 89 87

Strona głównaKlub InformatykaListopadowy Klub Informatyka: Powszechna wiedza o przestrzeni - droga do rozwoju czy...

Listopadowy Klub Informatyka: Powszechna wiedza o przestrzeni – droga do rozwoju czy inwigilacji?

Oddział Mazowiecki zaprasza na pierwszy powakacyjny Klub Informatyka. Będziemy rozmawiać o systemach informacji przestrzennej. Perspektywy rozwoju geoinformatyki wydają się wręcz nieograniczone. Opowiedzą nam o nich dwaj profesorowie Zakładu Kartografii WGiK PW – dr hab. inż. Robert Olszewski (kierujący Zakładem) oraz dr hab. inż. Dariusz Gotlib. Natłok różnych okoliczności spowodował, że wyjątkowo spotykamy się we środę  21 listopada br. o godz. 18:00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1)w sali numer 144 (na  końcu prawego korytarza na I. piętrze, idziemy pozostawiając po lewej stronie wielką aulę z krużgankami). Część merytoryczną zaczynamy o 18:30.  Gościć nas będzie Wydział Geodezji i Kartografii, jeden z najstarszych wydziałów PW, założony w 1921 r. jako Wydział Mierniczy.

Geodezja i kartografia są dziedzinami, które w ciągu ostatnich dziesięcioleci niezwykle się zmieniły dzięki zastosowaniu środków i rozwiązań informatyki. W ślad za pojęciem geomatyki (matematyki Ziemi) pojawiło się pojęcie geoinformatyki, która – wykorzystując metody i narzędzia ICT – zajmuje się tworzeniem aplikacji geoinformacyjnych, automatyzacją procesów pozyskiwania, przetwarzania i analizowania danych geoprzestrzennych.

Pięknie drukowane mapy sprzed kilkuset lat ze współczesnymi cyfrowymi odwzorowaniami przestrzeni łączy wspólna definicja: „Mapa to model rzeczywistości, przedstawiający lokalizację oraz wybrane cechy obiektów i zjawisk w odniesieniu do powierzchni Ziemi, innego ciała niebieskiego lub innych obiektów, np. budynku, wnętrza ciała ludzkiego, a także wzajemne relacje przestrzenne między obiektami i zjawiskami. Model ten może dotyczyć stanu aktualnego, przeszłego, przyszłego lub reprezentować zmiany zachodzące w czasie. Model może być komunikowany odbiorcy w różnych postaciach: graficznej, dźwiękowej, tekstowej, dotykowej. Może być też przetwarzany i analizowany jedynie na podstawie zapisu cyfrowego.” (D. Gotlib, 2011).

Dzisiejsze narzędzia i środki geomatyki, w tym nawigacji satelitarnej, pozwalają nie tylko określać położenie obiektów w przestrzeni z milimetrową dokładnością, ale także śledzić te obiekty w czasie rzeczywistym nawet z przestrzeni kosmicznej. Jako użytkownicy telefonów komórkowych zostawiamy za sobą elektroniczny ślad, kontrolerzy i dyspozytorzy mogą obserować na cyfrowych mapach aktualne położenie samolotów, statków, tramwajów, autobusów czy obwoźnych sprzedawców lodów a służby celne i finansowe – przemieszczanie się pojazdów wiozących tzw. towary wrażliwe – od paliwa i alkoholu przez susz tytoniowy po deficytowe leki.

Jak zawsze wstęp na Klub jest wolny, ze względów logistyczno-aprowizacyjnych prosimy o zgłoszenia (z podaniem liczby osób) pod adres omaz[at]pti.org.pl.  Jak zwykle nasz Klub będzie filmowany. Wiąże się to z wyrażeniem przez uczestników Klubu zgody na wykorzystanie ich wizerunku w relacjach wideo, które można znaleźć  w kanale PTI portalu Youtube, a także w portalu Oddziału Mazowieckiego PTI, w szczególności w informacjach noszących  tag wideo.

O prelegentach

Dr hab. inż. Robert Olszewski zajmuje się modelowaniem informacji geograficznej z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, a także tematyką smart city, generalizacji kartograficznej, geostatystyki, grywalizacji i geopartycypacji społecznej.  Od 2011 r. jest prof. nzw. na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, od 2015 r. kierownikiem Zakładu Kartografii. Członek Rektorskiego Zespołu ds. innowacyjnych form kształcenia – INFOX, prowadzi interdyscyplinarne zajęcia projektowe dla studentów Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem metodyki Design Thinking. Współtwórca platformy geopartycypacyjnej CONIUNCTA. Przewodniczący Komitetu Narodowego do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej.

Dr hab. inż. Dariusz Gotlib jest twórcą pierwszego Laboratorium i Zespołu Badawczego Kartografii Mobilnej, głównym autorem programu studiów kierunku „geoinformatyka” w PW. Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju WWGiK PW w kadencji 2012-2016 oraz Pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju na kadencję 2016-2020. Zajmuje się geoinformatyką, kartografią mobilną i nawigacyjną (w tym lotniczą i wewnątrz budynków), modelowaniem danych przestrzennych, systemami informacji topograficznej, GIS, LBS, oraz innowacyjnymi zastosowaniami geoinformacji (m.in w obszarze smart city). Członek wielu organizacji – m.in przewodniczący Sekcji Geoinformacji Komitetu Geodezji PAN (2012-2018), przewodniczący Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji „Inteligentne sieci, technologie informacyjno-komunikacyjne i geoinformacyjne”, członek Zarządu Stowarzyszenia Kartografów Polskich, wiceprzewodniczący Państwowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

(zdjęcia i notki biograficzne na podstawie Bazy Wiedzy PW)

Udostępnij post na:

-

// NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

// TAGI

sprawozdania (228)zaproszenia (132)2017 (77)wideo (60)plany (52)2018 (49)po godzinach (47)2016 (44)zarządzanie (43)programowanie (35)2019 (34)prawo (33)2020 (31)bezpieczeństwo (30)oprogramowanie (29)2021 (28)2015 (28)nowi członkowie (26)administracja (26)zatrudnienie (25)odeszli (24)sztuczna inteligencja (23)Internet (22)zdrowie (22)wybory (18)2022 (18)PM (17)gry (17)wyróżnienia (16)FedCSIS (16)2012 (14)psychologia (14)2014 (13)Big Data (13)edukacja (13)terminologia (11)2023 (11)historia (10)2003 (10)2005 (9)2006 (9)2013 (9)handel elektroniczny (9)media (9)ISOC (8)telekomunikacja (8)informatycy (7)UE (7)dostępność (7)społeczności (7)ICANN (7)roboty (7)IoT (6)IEEE (6)ECDL (6)strategie (6)2008 (6)2004 (6)chmura (6)transhumanizm (5)podpis elektroniczny (4)archiwistyka (4)obieg dokumentów (4)Internet Academy (4)użyteczność (4)dyskusja (4)kognitywistyka (4)Ważne (4)klub informatyka (4)Blockchain (3)gamifikacja (3)ACM-ICPC (3)2010 (3)2007 (3)trendy (3)SIS (3)AI (3)User Experience (2)Mistrzostwa Świata (2)5G (2)IT (2)Informacja przestrzenna (2)Bitcoin (2)Superkomputery (2)pieniądz elektroniczny (2)miasta (2)HCI (2)biometria (2)IMM (2)patenty (2)SJSI (2)R&D (2)Wikipedia (2)RWO (2)2009 (2)Projektowanie interakcji (2)EASTIN (2)SPMP (2)zbiory przybliżone (2)Geniallne Miejsca (2)nagroda (1)Geoinformatyka (1)członkostwo PTI (1)kreatywność (1)sieci kognitywne (1)SDN (1)PLUG (1)dziennikarstwo (1)gospodarka 4.0 (1)retoryka (1)intranet (1)Schengen (1)Straż Graniczna (1)ŚDSI (1)KRRiT (1)Mazowsze (1)IPTV (1)2011 (1)Fort Legionów (1)VoD (1)futurologia (1)VIS (1)TV (1)geo (1)przemysł (1)cyberbezpieczeństwo (1)dziecko w sieci (1)explainable artificial intelligence (1)e-commerce (1)GEEK (1)Konkursy (1)Helmut V. Gläser (1)SMART (1)Marek Valenta (1)Mikołajki (1)gwiazdka (1)Święta Bożego Narodzenia (1)życzenia (1)Gwiazdkowy klub informatyka (1)Zarząd OMaz (1)ISACA (1)2024 (1)Posiedzenia Zarządu OMaz (1)

// KATEGORIE