e-mail: pti@pti.org.pl
tel. +48 22 838 47 05
fax: +48 22 636 89 87

Strona główna2024Prezentacja Sekcji AWSI: Etyczne aspekty tworzenia, wdrażania i wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji.

Prezentacja Sekcji AWSI: Etyczne aspekty tworzenia, wdrażania i wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji.

KATEGORIE

W dniu 12 czerwca 2024 Sekcja Aktualne Wyzwania Sztucznej Inteligencji przy PTI na zaproszenie przewodniczącego Grzegorza Napieralskiego miała przyjemność wystąpić przed Podkomisją stałą do spraw sztucznej inteligencji i przejrzystości algorytmów Sejmu RP. Prezentacja rekomendacji dotyczących etycznego tworzenia, wdrażania i wykorzystania AI spotkała się z dużym zainteresowaniem i dyskusja będzie kontynuowana na kolejnych spotkaniach. Zgodnie z misją Sekcji AWSI udostępniamy prezentację publicznie, zachęcając do dyskusji.

Co to jest Etyczne AI?

Etyka wydaje się być czasem filozoficznym i abstrakcyjnym zagadnieniem, jednak w kontekście technologii staje się elementem praktycznym i konkretnym zestawem wyborów, których dokonują twórcy systemów. Etyczna sztuczna inteligencja to taka, która uwzględnia dobro społeczne oraz odpowiedzialność za skutki wdrożonych innowacji. Etyczna AI zakłada minimalizowanie negatywnych skutków dla ludzi i środowiska oraz promowanie takich wartości, jak nadzorcza rola człowieka, przejrzystość, bezpieczeństwo danych, ochrona prywatności, równość i poszanowanie praw człowieka.

Dlaczego Etyka AI jest ważna?

Systemy AI, które są etycznie zaprojektowane i wdrożone, mogą znacznie przyczynić się do dobrobytu społecznego. Natomiast systemy AI źle zaprojektowane i wdrożone mogą równie skutecznie zwiększyć szkody społeczne. Sama zgodność z prawem i standardami technicznymi nie wystarcza, aby systemy AI przyniosły korzyści społeczne. Celem inicjatyw takich jak sekcja AWSI jest promowanie wyważonego podejścia, które dba o korzyści społeczne, jednocześnie minimalizując potencjalne szkody wyrządzone przy pomocy systemów AI.

Przedstawiciele AWSI (od lewej: Przemysław Biecek, Wojciech Bednaruk, Michał Nowakowski) z Wiceministrem Cyfryzacji, Dariuszem Standerskim

Interdyscyplinarne AWSI

Członkowie AWSI to interdyscyplinarna grupa składająca się z przedstawicieli nauki, biznesu i administracji, w tym prawników, inżynierów oraz etyków. Połączenie różnych perspektyw pozwala zbudować kompleksowe i zrównoważone rozwiązania AI, w tym identyfikować ukryte zagrożenia i uwzględnić różne priorytety. Zapewnienie zgodności z przepisami, solidności technicznej i norm etycznych zwiększa akceptację i zaufanie społeczne. 

Ramy etyczne

Do prac niezbędne są wytyczne, które ujednolicą definicje, zapewnią spójność koncepcyjną i umożliwią “operacjonalizację”. Tak określone ramy umożliwiają różnym interesariuszom, takim jak naukowcy, decydenci, firmy i społeczeństwo obywatelskie, efektywną komunikację i budowanie wspólnego zrozumienia tej złożonej tematyki. AWSI rekomenduje przyjęcie ram etycznych stworzonych przez Komisję Europejską, które stanowią jedną z podstaw regulacji AI w UE (AI Act), zwiększając ich znaczenie i skuteczność w praktyce.

Wyzwania operacjonalizacji

Technologie AI odzwierciedlają i wpływają na ludzkie wartości. Dlatego też każdy wybór opcji w ramach projektu powinien uwzględniać zasady etyczne, szacunek dla wartości ludzkich oraz dążyć do pozytywnego wpływu na społeczeństwo.
Wyzwaniem dla projektantów i wdrażających systemy AI jest przetłumaczenie wytycznych etycznych na konkretne decyzje projektowe, gdyż są one sformułowane w sposób ogólny i abstrakcyjny. Sekcja AWSI zwraca uwagę na ten aspekt, promując współpracę specjalistów z różnych dziedzin, wymagającą zrozumienia zarówno technicznych aspektów, jak i wiedzy na temat etyki i odpowiednich przepisów prawa.

Przedstawiciele AWSI (od lewej: Michał Nowakowski, Przemysław Biecek, Wojciech Bednaruk) na spotkaniu Podkomisji Sejmowej ds. Przejrzystości Algorytmów i Sztucznej Inteligencji

Jak sprostać wyzwaniom? Sekcja AWSI przygotowała listę rekomendacji pozwalających na budowę ekosystemu sprzyjającego etycznej AI. Obejmuje ona m.in. dialog z decydentami i legislatorami, szeroko zakrojone programy edukacyjne, partnerstwo publiczno-prywatne, tworzenie rad doradczych i zapewnienie wsparcie koncepcyjnego, tworzenie regulacji i standardów, a także wdrożenie mechanizmów umożliwiających obywatelom zgłaszanie obaw i problemów związanych z AI.


Poniżej udostępniamy prezentację i zachęcamy do dyskusji oraz aktywnego udziału w spotkaniach sekcji AWSI (spotkania odbywają się w trybie hybrydowym: offline na Politechnice Warszawskiej i online).

Udostępnij post na:

-

// NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

// TAGI

sprawozdania (228)zaproszenia (133)2017 (77)wideo (60)plany (52)2018 (49)po godzinach (47)2016 (44)zarządzanie (43)programowanie (35)2019 (34)prawo (33)2020 (31)bezpieczeństwo (30)oprogramowanie (29)2021 (28)2015 (28)nowi członkowie (26)administracja (26)zatrudnienie (25)odeszli (24)sztuczna inteligencja (23)Internet (22)zdrowie (22)wybory (18)2022 (18)PM (17)gry (17)wyróżnienia (16)FedCSIS (16)2012 (14)psychologia (14)2014 (13)Big Data (13)edukacja (13)2023 (12)terminologia (11)historia (10)2003 (10)2005 (9)2006 (9)2013 (9)handel elektroniczny (9)media (9)ISOC (8)telekomunikacja (8)informatycy (7)UE (7)dostępność (7)społeczności (7)ICANN (7)roboty (7)IoT (6)IEEE (6)ECDL (6)strategie (6)2008 (6)2004 (6)chmura (6)transhumanizm (5)podpis elektroniczny (4)archiwistyka (4)obieg dokumentów (4)Internet Academy (4)użyteczność (4)dyskusja (4)kognitywistyka (4)Ważne (4)klub informatyka (4)Blockchain (3)gamifikacja (3)ACM-ICPC (3)2010 (3)2007 (3)trendy (3)SIS (3)AI (3)2024 (3)Posiedzenia Zarządu OMaz (3)User Experience (2)Mistrzostwa Świata (2)5G (2)IT (2)Informacja przestrzenna (2)Bitcoin (2)Superkomputery (2)pieniądz elektroniczny (2)miasta (2)HCI (2)biometria (2)IMM (2)patenty (2)SJSI (2)R&D (2)Wikipedia (2)RWO (2)2009 (2)Projektowanie interakcji (2)EASTIN (2)SPMP (2)zbiory przybliżone (2)Geniallne Miejsca (2)nagroda (1)Geoinformatyka (1)członkostwo PTI (1)kreatywność (1)sieci kognitywne (1)SDN (1)PLUG (1)dziennikarstwo (1)gospodarka 4.0 (1)retoryka (1)intranet (1)Schengen (1)Straż Graniczna (1)ŚDSI (1)KRRiT (1)Mazowsze (1)IPTV (1)2011 (1)Fort Legionów (1)VoD (1)futurologia (1)VIS (1)TV (1)geo (1)przemysł (1)cyberbezpieczeństwo (1)dziecko w sieci (1)explainable artificial intelligence (1)e-commerce (1)GEEK (1)Konkursy (1)Helmut V. Gläser (1)SMART (1)Marek Valenta (1)Mikołajki (1)gwiazdka (1)Święta Bożego Narodzenia (1)życzenia (1)Gwiazdkowy klub informatyka (1)Zarząd OMaz (1)ISACA (1)

// KATEGORIE