e-mail: pti@pti.org.pl
tel. +48 22 838 47 05
fax: +48 22 636 89 87

Strona głównaPosiedzenia Zarządu OMazOddział podsumowuje rok 2021

Oddział podsumowuje rok 2021

Minął kolejny rok działalności Oddziału Mazowieckiego. Warto poświęcić chwilę uwagi, może zadumy, nad tym co się udało dokonać, a także jakie wyzwania zbliżają się w roku bieżącym. Prezentujemy tekst autosprawozdania, zachęcając społeczność do lektury, dyskusji, postulatów, uwag.

Działalność Oddziału w roku 2021 była obciążona utrudnieniami, które niósł ze sobą drugi rok pandemii. W przeciwieństwie jednak do pierwszego roku pandemii, w którym stanowiła ona dla wszystkich duże zaskoczenie, w roku 2021 w Oddziale dopracowano się zasad funkcjonowania w trudnych warunkach i w miarę stabilnego ich przestrzegania. Głównym mechanizmem pozwalającym utrzymać ciągłość działania były narzędzia telekonferencyjne Cisco Webex stanowiące wyposażenie biura Zarządu Głównego PTI. Okazjonalnie korzystano z innych narzędzi, np. Zoom oraz Skype.

Liczba organizowanych Klubów Informatyka wróciła do tempa sprzed pandemii — zorganizowano 7 klubów – co jest bliskie średniej wieloletniej (w pierwszym roku pandemii odbyło się zaledwie 5 klubów). Regularnie odbywały się też posiedzenia Zarządu Oddziału w trybie zdalnym. Można wręcz stwierdzić, że narzędzia telekonferencyjne sprzyjały podniesieniu częstotliwości spotkań Zarządu.

Na ile to było możliwe, w roku 2021 wróciły niektóre spotkania integracyjne.

Kluby Informatyka

Tematy i daty klubów informatyka organizowanych przez Oddział w roku 2021 były następujące:

 • 19 stycznia – Robotyka i psychologia;
 • 16 lutego – Prawa autorskie do oprogramowania;
 • 23 marca – Bezpieczeństwo i niebezpieczeństwa systemów IT;
 • 20 kwietnia – Internetowe historie;
 • 19 października – Jakość danych w administracji publicznej;
 • 16 listopada – O informatyce w szkołach;
 • 30 listopada – System SOAR i jego filozofia.

Wśród najbardziej popularnych znalazły się: bezpieczeństwo systemów, historia Internetu (z fizykiem, prof. Krzysztofem Meissnerem) oraz panel o edukacji informatycznej (przygotowany z nowopowstałą Sekcją Informatyki Szkolnej PTI).

Konferencje

W terminie 2-5 września 2021 odbyło się kolejne, 16 wydanie corocznej konferencji FedCSIS. Rolę gospodarza konferencji pełniła po raz drugi Bułgaria. Niestety, wskutek ograniczeń pandemicznych sesje konferencyjne nie odbywały się w Sofii, lecz w przestrzeni wirtualnej. Organizatorzy w swoich zapowiedziach wyrażają nadzieję, że 17 edycja konferencji, planowana na 4-7 września 2022, będzie się mogła odbyć w Sofii już na żywo. Współorganizowana przez Oddział Mazowiecki PTI konferencja FedCSIS (www.fedcsis.org) otrzymała 70 punktów parametrycznych w najnowszym rankingu MEiN (grudzień 2021). Do tej pory za publikację artykułów w materiałach FedCSIS otrzymywało się zero punktów, a w wyjątkowych okolicznościach 20 punktów.

Inne wydarzenia

Światowe Dni Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) – Oddział był organizatorem bloku/panelu o  informatyce kwantowej. Kol. Jarosław Deminet uczestniczył w samym panelu. Oddział Mazowiecki wspomagał finansowo organizację konkursu GEEK. W 2021 odbyła się pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu gier edukacyjnych GEEK (Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe). Zaproszono do rywalizacji uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod opieką nauczycieli. Zadaniem rywalizujących zespołów było stworzenie scenariusza lub prototypu cyfrowej gry edukacyjnej. W prace GEEK byli bezpośrednio zaangażowani członkowie Oddziału Mazowieckiego.

Delegaci Oddziału Mazowieckiego uczestniczyli w obradach Zjazdu Nadzwyczajnego PTI, który odbył się 11 września 2021. W trakcie zjazdu przyjęte zostały zmiany statutowe, pozwalające m.in. na większą otwartość Towarzystwa na kandydatów pragnących przystąpić do społeczności. Ponadto przedyskutowano program towarzystwa na najbliższe 6 lat działalności.

10 września 2021 w Filiharmonii Narodowej odbyła się Wielka Gala Światowych Dni Społeczeństwa Informatyki, połączona z uroczystymi obchodami 40-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego; członkowie Oddziału Mazowieckiego PTI otrzymali tego dnia wiele odznak i wyróżnień. Odbieramy to jako docenienie dorobku Oddziału w pracy na rzecz Towarzystwa i branży informatycznej.

Nagrane filmy

Łącznie nagrano w ciągu roku ok 30 filmów z wydarzeń organizowanych przez OMaz, wszystkie zamieszczone są w kanale YT:

 • wszystkie Kluby Informatyka były rejestrowane, a nagrania – po odpowiedniej obróbce montażowej – zamieszczono w 7 filmowych playlistach tematycznych (łącznie w playlistach znajduje się kilkanaście filmów),
 • przy okazji organizowanej konferencji FedCSIS – wszystkie wykłady gości zaproszonych oraz sesję otwierającą FedCSIS.

Nowe osoby w społeczności

Stan liczebny oddziału na koniec roku 2021 wyniósł 217 osób, w roku 2020 było nas 211 osób. W poczet członków PTI w Oddziale Mazowieckim w roku 2021 przyjęto następujących kandydatów (alfabetycznie):

 • Robert Baranowski,
 • Karol Henryk Chlasta,
 • Piotr Włodzimierz Gawron,
 • Robert Kietliński,
 • Patrycjusz Kruba,
 • Krzysztof Paź,
 • Tomasz Stojek.

Cieszymy się, gratulujemy, zapraszamy i zachęcamy do działań na rzecz społeczności.

Spotkania integracyjne

Letni piknik integracyjny, zwany RBD (Rapid Baran Development) – odbył się 26 czerwca. Było to spotkanie integracyjne pierwsze od dwóch lat (w roku 2020 spotkanie odwołano z powodu ówczesnej sytuacji pandemicznej); frekwencję zanotowano dobrą, co potwierdza w społeczności potrzebę bezpośrednich spotkań.

Grudniowe spotkanie mikołajkowe – choć było planowane, to jednak jego organizacja w trybie bezpośrednim została odwołana wskutek wzrostu zagrożenia pandemicznego. Planowana wersja online natomiast ostatecznie nie doszła do skutku w wyniku kłopotów natury czysto technicznej.

Posiedzenia Zarządu

W ciągu roku kalendarzowego 2021 odbyło się 9 posiedzeń ośmioosobowego Zarządu. Zwyczajowo na spotkania rezerwowane są popołudnia pierwszych wtorków miesiąca. Wszystkie posiedzenia odbywały się w trybie zdalnym. W większości przypadków  uczestniczyło w nich 6 lub więcej osób. Poza członkami Zarządu brali też często udział inni członkowie PTI, czy to na zaproszenie, czy to na własną prośbę (co jest zawsze mile widziane). Podczas posiedzeń dyskutowano kwestie programowe, operacyjne i organizacyjne Oddziału. Często głosowano też nad przyjęciem nowych kandydatów do społeczności. Poniżej daty wszystkich posiedzeń Zarządu Oddziału przeprowadzonych w roku 2021:

12 stycznia; 2 marca, 6 kwietnia, 11 maja, 1 czerwca, 24 sierpnia, 5 października, 9 listopada, 14 grudnia.

Prace rozwojowe

Od roku 2019 przez Zarząd Główny wprowadzany jest system SORGA do obsługi kwestii organizacyjnych Towarzystwa. System pozwala już w tej chwili na wysyłanie informacji do członków, ankietowanie, elektroniczne głosowania, zgłoszenia kandydatów. System SORGA okazał się bardzo przydatny i potrzebny. Natomiast praktyka użytkowania wykazała, że funkcjonowanie pewnych opcji systemu należałoby udoskonalić. Członkowie Zarządu OMaz uczestniczą w procesie przekazywania na bieżąco opinii na ten temat.

Oddział Mazowiecki pracuje nad przeniesieniem oprogramowania własnej strony www do nowszych narzędzi programistycznych i środowiskowych. Głównym założeniem przenosin jest utrzymanie archiwów portalu (który działa od roku 2004 a ostatnio był gruntownie przebudowywany w latach 2012-2013) oraz co najmniej utrzymanie funkcji takich, jakie są dostępne dotychczas. Ważnym celem pośrednim jest też unifikacja wizualna z układem strony utrzymywanej przez Zarząd Główny PTI. (@d)

Udostępnij post na:

-

// NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

// TAGI

sprawozdania (228)zaproszenia (133)2017 (77)wideo (60)plany (52)2018 (49)po godzinach (47)2016 (44)zarządzanie (43)programowanie (35)2019 (34)prawo (33)2020 (31)bezpieczeństwo (30)oprogramowanie (29)2021 (28)2015 (28)nowi członkowie (26)administracja (26)zatrudnienie (25)odeszli (24)sztuczna inteligencja (23)Internet (22)zdrowie (22)wybory (18)2022 (18)PM (17)gry (17)wyróżnienia (16)FedCSIS (16)2012 (14)psychologia (14)2014 (13)Big Data (13)edukacja (13)2023 (12)terminologia (11)historia (10)2003 (10)2005 (9)2006 (9)2013 (9)handel elektroniczny (9)media (9)ISOC (8)telekomunikacja (8)informatycy (7)UE (7)dostępność (7)społeczności (7)ICANN (7)roboty (7)IoT (6)IEEE (6)ECDL (6)strategie (6)2008 (6)2004 (6)chmura (6)transhumanizm (5)podpis elektroniczny (4)archiwistyka (4)obieg dokumentów (4)Internet Academy (4)użyteczność (4)dyskusja (4)kognitywistyka (4)Ważne (4)klub informatyka (4)Blockchain (3)gamifikacja (3)ACM-ICPC (3)2010 (3)2007 (3)trendy (3)SIS (3)AI (3)2024 (3)Posiedzenia Zarządu OMaz (3)User Experience (2)Mistrzostwa Świata (2)5G (2)IT (2)Informacja przestrzenna (2)Bitcoin (2)Superkomputery (2)pieniądz elektroniczny (2)miasta (2)HCI (2)biometria (2)IMM (2)patenty (2)SJSI (2)R&D (2)Wikipedia (2)RWO (2)2009 (2)Projektowanie interakcji (2)EASTIN (2)SPMP (2)zbiory przybliżone (2)Geniallne Miejsca (2)nagroda (1)Geoinformatyka (1)członkostwo PTI (1)kreatywność (1)sieci kognitywne (1)SDN (1)PLUG (1)dziennikarstwo (1)gospodarka 4.0 (1)retoryka (1)intranet (1)Schengen (1)Straż Graniczna (1)ŚDSI (1)KRRiT (1)Mazowsze (1)IPTV (1)2011 (1)Fort Legionów (1)VoD (1)futurologia (1)VIS (1)TV (1)geo (1)przemysł (1)cyberbezpieczeństwo (1)dziecko w sieci (1)explainable artificial intelligence (1)e-commerce (1)GEEK (1)Konkursy (1)Helmut V. Gläser (1)SMART (1)Marek Valenta (1)Mikołajki (1)gwiazdka (1)Święta Bożego Narodzenia (1)życzenia (1)Gwiazdkowy klub informatyka (1)Zarząd OMaz (1)ISACA (1)

// KATEGORIE