e-mail: pti@pti.org.pl
tel. +48 22 838 47 05
fax: +48 22 636 89 87

Strona głównaPosiedzenia Zarządu OMazRobocze zebranie delegatów Oddziału na XIII Zjazd

Robocze zebranie delegatów Oddziału na XIII Zjazd

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami we wtorek 16 czerwca odbyło się zdalne, telekonferencyjne zebranie Delegatów Oddziału Mazowieckiego na XIII Zjazd PTI (27 czerwca). W trwającej ponad dwie godziny wymianie myśli i opinii uczestniczyło ok. 25 osób, w tym nie tylko delegaci, ale także obserwatorzy. Oddział Mazowiecki jest bardzo liczny – reprezentuje go 18 delegatów z wyboru, a ponadto 7 członków honorowych, którym przysługują statutowe prawa do uczestnictwa w każdym zjeździe PTI. Delegatów czekają odpowiedzialne decyzje: wybory władz PTI, a wraz nimi wytyczenie strategii Towarzystwa na najbliższe trzy lata. Wśród delegatów Mazowsza znajduje się kandydat na prezesa nadchodzącej kadencji 2020-2023. Jest nim kol. Wiesław Paluszyński (nb. delegat o statusie honorowym). Podczas telezebrania omówił on swoja wizję pracy oraz, wspierającą jego koncepcje, wstępną listę kandydatów do obsadzenia kluczowych funkcji w Zarządzie Głównym PTI nowej kadencji.

Podstawowym kryterium jego propozycji jest deklaracja o konkretnych obszarach aktywności. Kadencja nie będzie łatwa, więc raczej nie znajdzie się w ZG miejsce dla osób nie mających czasu i oczekujących na pomysły w jakim obszarze chcą działać. Kol. Paluszyński proponuje ZG w składzie 16-osobowym, w tym 6-osobowe prezydium (plus prezes). Oto jego propozycje, wraz z określeniem kompetencji:

Prezydium ZG (6 osób)

 • Marek Ujejski – wiceprezes ds. finansowych, skarbnik (Oddz. Maz),
 • Beata Ostrowska – wiceprezes ds. gospodarczych i nowych projektów (Oddz. Łódz.),
 • Wojciech  Kiedrowski – wiceprezes ds. programu, działań statutowych w relacji z Oddziałami i sekretarz ZG (Oddz. Pom.),
 • Marek Drozdowski – wiceprezes ds. naukowych (Oddz. Wlkp),
 • Marek Bolanowski – odpowiedzialny za wsparcie działań w obszarze nauki i kwestie informatyzacji działań PTI (Oddz. Podkarp.),
 • Marcin Paprzycki – odpowiedzialny za współpracę zagraniczną (Oddz. Maz).

Pozostali kandydaci do ZG

 • Wojciech Kulik – wsparcie dla działań związanych z certyfikowaniem kwalifikacji (Oddz. Lub.),
 • Grzegorz Szyjewski – wsparcie dla obszaru informatyzacji procesów PTI i systemów certyfikacji (Oddz. Zach..),
 • Tomasz Klasa – wsparcie dla budowy relacji z członkami i  działań      statutowych (Oddz. Zach.),
 • Włodzimierz  Marciński – wsparcie w relacjach z administracją publiczną,  prowadzenie problematyki (koncepcyjnej i programowej) certyfikacji kwalifikacji w nowych obszarach, oraz prowadzenie projektów we współpracy z MSZ (Oddz. Maz.),
 • Marek Hołyński – wsparcie w zakresie współpracy zagranicznej, publikacji i wizerunkowych kanałów komunikacji zewnętrznej, organizacja ŚDSI (Oddz. Maz.).

Pozostają jeszcze cztery miejsca do obsadzenia. Prowadzone są aktualnie rozmowy z Oddziałami: Małopolskim, Górnośląskim, Dolnośląskim, Kujawsko-Pomorskim. Szukane są osoby, które pomogłyby w budowie treści i kanałów komunikacji programowej (w tym webinaria merytoryczne), przygotowywaniu opinii dla administracji publicznej. Kandydat na prezesa chciałby znaleźć osoby do ZG z młodszej grupy wiekowej które mogłyby nabrać doświadczenia, żeby móc działać w kolejnych kadencjach.

Wśród tematów dyskusji przedzjazdowej zespół delegatów Oddziału poruszył ponadto kwestię roli Rady Naukowej w działaniach PTI. W szczególności wyrazistości jej członków oraz uczestnictwa w międzynarodowym środowisku naukowców informatyków. (d)

Udostępnij post na:

-

// NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

// TAGI

sprawozdania (228)zaproszenia (132)2017 (77)wideo (60)plany (52)2018 (49)po godzinach (47)2016 (44)zarządzanie (43)programowanie (35)2019 (34)prawo (33)2020 (31)bezpieczeństwo (30)oprogramowanie (29)2021 (28)2015 (28)nowi członkowie (26)administracja (26)zatrudnienie (25)odeszli (24)sztuczna inteligencja (23)Internet (22)zdrowie (22)wybory (18)2022 (18)PM (17)gry (17)wyróżnienia (16)FedCSIS (16)2012 (14)psychologia (14)2014 (13)Big Data (13)edukacja (13)terminologia (11)2023 (11)historia (10)2003 (10)2005 (9)2006 (9)2013 (9)handel elektroniczny (9)media (9)ISOC (8)telekomunikacja (8)informatycy (7)UE (7)dostępność (7)społeczności (7)ICANN (7)roboty (7)IoT (6)IEEE (6)ECDL (6)strategie (6)2008 (6)2004 (6)chmura (6)transhumanizm (5)podpis elektroniczny (4)archiwistyka (4)obieg dokumentów (4)Internet Academy (4)użyteczność (4)dyskusja (4)kognitywistyka (4)Ważne (4)klub informatyka (4)Blockchain (3)gamifikacja (3)ACM-ICPC (3)2010 (3)2007 (3)trendy (3)SIS (3)AI (3)2024 (3)Posiedzenia Zarządu OMaz (3)User Experience (2)Mistrzostwa Świata (2)5G (2)IT (2)Informacja przestrzenna (2)Bitcoin (2)Superkomputery (2)pieniądz elektroniczny (2)miasta (2)HCI (2)biometria (2)IMM (2)patenty (2)SJSI (2)R&D (2)Wikipedia (2)RWO (2)2009 (2)Projektowanie interakcji (2)EASTIN (2)SPMP (2)zbiory przybliżone (2)Geniallne Miejsca (2)nagroda (1)Geoinformatyka (1)członkostwo PTI (1)kreatywność (1)sieci kognitywne (1)SDN (1)PLUG (1)dziennikarstwo (1)gospodarka 4.0 (1)retoryka (1)intranet (1)Schengen (1)Straż Graniczna (1)ŚDSI (1)KRRiT (1)Mazowsze (1)IPTV (1)2011 (1)Fort Legionów (1)VoD (1)futurologia (1)VIS (1)TV (1)geo (1)przemysł (1)cyberbezpieczeństwo (1)dziecko w sieci (1)explainable artificial intelligence (1)e-commerce (1)GEEK (1)Konkursy (1)Helmut V. Gläser (1)SMART (1)Marek Valenta (1)Mikołajki (1)gwiazdka (1)Święta Bożego Narodzenia (1)życzenia (1)Gwiazdkowy klub informatyka (1)Zarząd OMaz (1)ISACA (1)

// KATEGORIE