e-mail: pti@pti.org.pl
tel. +48 22 838 47 05
fax: +48 22 636 89 87

Strona głównaKonferencje i seminariaKolejny rekord Forum Teleinformatyki

Kolejny rekord Forum Teleinformatyki

Odbywające się 28-29 września XXIII Forum Teleinformatyki ustanowiło kolejny swój rekord – w jego obradach uczestniczyło 482 specjalistów z administracji publicznej, środowiska akademickiego, sektora teleinformatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych.

Jedna z sesji e-Forum. Za stołem od lewej znaleźli się: Waldemar Sielski (pierwszy country manager Microsoft w Polsce), Anna Streżyńska, Anna Trzecińska, Jan Madey (MIM UW), Borys Stokalski, Bartosz Stępiński (Microsoft), Bolesław Szafrański (z mikrofonem).

Na inauguracji Forum minister cyfryzacji Anna Streżyńska zaprezentowała podejście, zgodnie z którym budowa wspólnego fundamentu w postaci WIIP (wspólnej infrastruktury informacyjnej państwa) oraz wspólnej strategii zakupowej (np. licencji), przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa i sprawności działania oraz na znaczne oszczędności w wydatkach na informatyzację. Rządy, które zdecydowały się na takie rozwiązania, uzyskały nawet do 75% oszczędności.

Wiceprezes NBP Anna Trzecińska omówiła rolę banku centralnego w strukturze informacyjnej państwa, w tym w zakresie stabilizacji gospodarki oraz dostarczania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji gospodarczych. Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego Włodzimierz Marciński przekonywał, że umiejętności cyfrowe są dziś kluczowym warunkiem rozwoju gospodarki cyfrowej. Potwierdzeniem tego jest m.in. fakt, że internet i świat cyfrowy odpowiadają już za 13% PKB, a w 2013 roku globalne przychody z gier komputerowych były dwukrotnie większe niż z przemysłu filmowego. Wynika stąd konieczność starannego kształcenia kadr informatycznych zgodnie z potrzebami rynku.

W drugiej sesji, poświęconej infrastrukturze informacyjnej państwa, Ministerstwo Finansów zaprezentowało narzędzia wspierające procesy analityczne, a firma Aplikacje Krytyczne – środowisko analityczne do walki z nadużyciami podatkowymi. W sesji tej systemy przedstawili także: Główny Urząd Miar wraz z Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym i firma SANSEC Poland), Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sesja trzecia, której patronował Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, koncentrowała się na bezpieczeństwie danych ubezpieczeniowych w kontekście Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz outsourcingu i automatyzacji procesów i usług ubez-pieczeniowych. Prezentację wprowadzającą do sesji wygłosił przedstawiciel UFG, a następnie firmy: DahliaMatic, Milstar, ProService Finteco, Sapiens Software Solutions (Poland) i SAS Institute przedstawiły swoje rozwiązania stosowane w sektorze ubezpieczeniowym.

Wprowadzeniem w tematykę czwartej sesji była prezentacja na temat  Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022, wygłoszona przez Krzysztofa Politowskiego z Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji. W części technicznej tej sesji swoje  rozwiązania technologiczne i organizacyjne przedstawili specjaliści z firm: Asseco Poland, Atos Polska, Commvault, Evercom, Greeneris, Microsoft, SAS Institute, Software AG,  Sophos oraz Veeam Software.

Tradycyjnie pierwszy dzień Forum zakończyła „Noc Architektów” – klubowa gorąca dyskusja na temat kolejnego fenomenu ostatnich lat, czyli technologii „Łańcucha bloków – blockchain”. Dyskusję, w której panelistami wiodącymi byli Stefan Dziembowski, Tomasz Kolinko, Zbigniew Łukasiak, Filip Pawczyński, Krzysztof Piech, przygotował i moderował prof. Marcin Paprzycki z IBS PAN. Dyskusje w ramach Nocy Architektów były, chwilami, bardzo emocjonalne z silnie zarysowanymi argumentami za i przeciw. Dowodzi to faktu, że temat był dobrze dobrany, ciekawy, na czasie. Nie znaleziono ostatecznych odpowiedzi na dręczące uczestników watpliwości dotyczące przyszłości kryptowalut. Być może warto będzie do tematu powrócić za rok?

Drugi dzień Forum rozpoczęły trzy sesje równoległe, poświęcone: kierunkom rozwoju bezpieczeństwa teleinformatycznego i usługom w chmurze (Forum Nowych Idei), „Złotym Usługom i Dobrym Praktykom do wzięcia”, czyli popularyzacji sprawdzonych rozwiązań w administracji samorządowej oraz sesja „Forum Młodych Mistrzów” – Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa. Forum Młodych Mistrzów, to przedsięwzięcie realizowane przez studentów, młodych absolwentów i młodych pracowników naukowych w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP. Honorowymi Patronami sesji byli: Narodowy Bank Polski i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Partnerem sesji była firma IBM Polska. Wprowadzenie wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Diks (UW), a następnie Jury wysłuchało i oceniło niezmiernie ciekawe, finałowe prezentacje indywidualne i zespołowe, przyznając prestiżowe nagrody Rady Programowej, Ministra Cyfryzacji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa PTI oraz Przewodniczącego Jury Konkursowego sesji Forum Młodych Mistrzów.

Sesję Forum Nowych Idei rozpoczął Michał Tabor, ekspert PIIT, omawiając nowe aspekty transakcji elektronicznych. Następnie swoje rozwiązania prezentowali przedstawiciele firm: Beyond.pl, Forcepoint, IBM Polska i Pentacomp Systemy Informatyczne.

Partnerem i współorganizatorem sesji Złote Usługi i Dobre Praktyki do wzięcia było Województwo Mazowieckie. Sesja została dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pierwszy blok tej sesji poświęcony był tematyce Linii Współpracy, będącej instrumentem koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej. Drugi blok – samorządów województwa mazowieckiego – prowadził Marszałek Adam Struzik, kończąc go ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród w konkursie „Samorządowy Lider Cyfryzacji”.

Forum zakończył tradycyjnie Kocioł Dyskusyjny, którego tematem była Transformacja infrastruktury informacyjnej państwa – między monopolem państwa a monopolem dostawcy. Przed rozpoczęciem dyskusji w kotle, uczestnicy wysłuchali dwóch prezentacji: Systemy przetwarzania danych służby geologicznej dr Piotra Gałkowskiego (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy) i Rozszerzamy horyzonty: programistów, użytkowników – a może i legislatorów?  dr Tomasza Kulisiewicza (Rada Sektorowa ds. Kompetencji IT).

Wprowadzenie do tematu i dyskusji w Kotle wygłosili: Bolesław Szafrański oraz prezes PIIT Borys Stokalski , który był także moderatorem dyskusji. Grono wiodących panelistów tworzyli: Krzysztof Dyki (członek zarządu ds. informatycznych ZUS), Karol Okoński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Anna Trzecińska (wiceprezes NBP), Arkadiusz Wójcik (dyrektor pionu ubezpieczeń społecznych w Asseco Poland SA).

Na Forum, już po raz szesnasty, wręczono Nagrodę im. Marka Cara, jednego z pomysłodawców Forum Teleinformatyki. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Tegorocznymi laureatami zostali: Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań GUS i dr inż. Maciej Stroiński, Dyrektor ds. technicznych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS).

Prestiżową Nagrodę Rady Programowej Forum „Złoty Herold”, przyznawaną za upowszechnianie przesłania Forum w brzmieniu: „Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych nie jest celem antagonistycznym dla nikogo”, otrzymali: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Włodzimierz Nowak.

Więcej informacji o Forum będzie wkrótce dostępne na stronie www.forumti.pl. Głównym organizatorem Forum Teleinformatyki jest firma BizTech Consulting. PTI objęło było to wydarzenie również swoim patronatem. (zb/a)

Zobacz także

Udostępnij post na:

-

// NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

// TAGI

sprawozdania (226)zaproszenia (132)2017 (77)wideo (60)plany (52)2018 (49)po godzinach (47)2016 (44)zarządzanie (43)programowanie (35)2019 (34)prawo (33)2020 (31)bezpieczeństwo (30)oprogramowanie (29)2021 (28)2015 (28)nowi członkowie (26)administracja (26)zatrudnienie (25)odeszli (23)Internet (22)sztuczna inteligencja (22)zdrowie (22)wybory (18)2022 (18)PM (17)gry (17)wyróżnienia (16)FedCSIS (16)2012 (14)psychologia (14)2014 (13)Big Data (13)edukacja (13)terminologia (11)historia (10)2003 (10)2005 (9)2006 (9)2013 (9)handel elektroniczny (9)media (9)2023 (9)ISOC (8)telekomunikacja (8)informatycy (7)UE (7)dostępność (7)społeczności (7)ICANN (7)roboty (7)IoT (6)IEEE (6)ECDL (6)strategie (6)2008 (6)2004 (6)chmura (6)transhumanizm (5)podpis elektroniczny (4)archiwistyka (4)obieg dokumentów (4)Internet Academy (4)użyteczność (4)dyskusja (4)kognitywistyka (4)Blockchain (3)gamifikacja (3)ACM-ICPC (3)2010 (3)2007 (3)trendy (3)SIS (3)AI (3)Ważne (3)User Experience (2)Mistrzostwa Świata (2)5G (2)IT (2)Informacja przestrzenna (2)Bitcoin (2)Superkomputery (2)pieniądz elektroniczny (2)miasta (2)HCI (2)biometria (2)IMM (2)patenty (2)SJSI (2)R&D (2)Wikipedia (2)RWO (2)2009 (2)Projektowanie interakcji (2)EASTIN (2)SPMP (2)zbiory przybliżone (2)Geniallne Miejsca (2)klub informatyka (2)nagroda (1)Geoinformatyka (1)członkostwo PTI (1)kreatywność (1)sieci kognitywne (1)SDN (1)PLUG (1)dziennikarstwo (1)gospodarka 4.0 (1)retoryka (1)intranet (1)Schengen (1)Straż Graniczna (1)ŚDSI (1)KRRiT (1)Mazowsze (1)IPTV (1)2011 (1)Fort Legionów (1)VoD (1)futurologia (1)VIS (1)TV (1)geo (1)przemysł (1)cyberbezpieczeństwo (1)dziecko w sieci (1)explainable artificial intelligence (1)e-commerce (1)GEEK (1)Konkursy (1)Helmut V. Gläser (1)SMART (1)Marek Valenta (1)

// KATEGORIE