e-mail: pti@pti.org.pl
tel. +48 22 838 47 05
fax: +48 22 636 89 87

Strona głównaKonferencje i seminariaPierwsze spotkanie II edycji Internet Academy Poland

Pierwsze spotkanie II edycji Internet Academy Poland

26 października 2016 r. startuje druga edycja Internet Academy Poland. Misją Akademii jest pogłębianie wiedzy o Internecie oraz wzbudzanie zainteresowania różnymi aspektami wirtualnej przestrzeni… u wszystkich!  W tej edycji Akademia Internetowa organizowana będzie przy współpracy: Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiego Oddziału IEEE Computer Society.

Pierwsze spotkanie: 26 października 2016 r., Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), godz. 10.00–12.00. Godziny i miejsce pozostaną niezmienne dla kolejnych spotkań.

Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne. Każdy użytkownik i entuzjasta Internetu mile widziany.

Więcej informacji na temat Akademii oraz pełen harmonogram drugiej edycji Internet Academy Poland znaleźć można na stronie internetowej: www.internetacademy.pl

Tematyka wykładów pierwszego spotkania:

Prywatność w sieci. Najważniejsze sprawy sądowe na świecie
Artur Piechocki – Radca Prawny, AP Law

 • Ogólne informacje nt. przekazywania danych do państwa trzeciego.
 • Najważniejsze sprawy związane z ochroną prywatności:
  • Safe harbour – Sprawa Schrems – Privacy Shield
  • Microsoft kontra Departament Sprawiedliwości
  • Sprawa Linqvist
  • Sprawa Costeja kontra Google.
 • Rozporządzenie unijne dotyczące ochrony danych osobowych.

Przyszłość pracy między „uberyzacją” a automatyzacją
Michał Paliński – Analityk, DELab UW

 • Rozwój technologiczny wiąże się̨ z powstawaniem nowych modeli biznesowych i automatyzacją kolejnych zawodów. W jaki sposób wpłynie to na strukturę zatrudnienia i pozycję pracowników na rynku pracy? W swoim wystąpieniu Prelegent poruszy kwestię rosnącej elastyczności rynku pracy pod wpływem technologii cyfrowych. Wskażę potencjał rozwoju modeli biznesowych powstających w ramach tzw. ekonomii współdzielenia; wzrost znaczenia zjawiska „pracy na żądanie”, wykonywanej za pośrednictwem platform internetowych; jak również prognozy dotyczące podatności poszczególnych zawodów na automatyzację.

O prelegentach

Michał Paliński – analityk DELab UW (Laboratorium Gospodarki Cyfrowej) i doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Interesuje się współczesnymi przemianami kapitalizmu, w szczególności tematyką ekonomii współdzielenia (sharing economy).

Artur Piechocki – radca prawny, APLAW. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Specjalizuje się głównie w obsłudze klientów sektora internetowego oraz telekomunikacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych drogą elektroniczną, bezpieczeństwa informacji oraz domen internetowych. Ekspert European Network and Information Security Agency (ENISA) w zakresie Regulatory & Legal, Privacy & Data Protection. Aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu popularyzację zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii, ochrony danych osobowych, koordynując debaty publiczne z udziałem uznanych ekspertów. Współpracownik polskich oraz międzynarodowych organizacji: Council of European National Top-Level Registries (CENTR), ze szczególnym uwzględnieniem grupy prawnej i regulacyjnej tej organizacji, oraz Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), w których od blisko 13 lat zajmował się zarówno bieżącą współpracą, jak i pracował w grupach roboczych i spotkaniach organizowanych przez te instytucje. Uczestniczył w spotkaniach Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), reprezentując sector member. Wieloletni członek grup roboczych w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), w tym Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu mediów Elektronicznych. Na co dzień współpracuje także z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz Instytutem Kościuszki w Krakowie.

Udostępnij post na:

-

// NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

// TAGI

sprawozdania (226)zaproszenia (132)2017 (77)wideo (60)plany (52)2018 (49)po godzinach (47)2016 (44)zarządzanie (43)programowanie (35)2019 (34)prawo (33)2020 (31)bezpieczeństwo (30)oprogramowanie (29)2021 (28)2015 (28)nowi członkowie (26)administracja (26)zatrudnienie (25)odeszli (23)Internet (22)sztuczna inteligencja (22)zdrowie (22)wybory (18)2022 (18)PM (17)gry (17)wyróżnienia (16)FedCSIS (16)2012 (14)psychologia (14)2014 (13)Big Data (13)edukacja (13)terminologia (11)historia (10)2003 (10)2005 (9)2006 (9)2013 (9)handel elektroniczny (9)media (9)2023 (9)ISOC (8)telekomunikacja (8)informatycy (7)UE (7)dostępność (7)społeczności (7)ICANN (7)roboty (7)IoT (6)IEEE (6)ECDL (6)strategie (6)2008 (6)2004 (6)chmura (6)transhumanizm (5)podpis elektroniczny (4)archiwistyka (4)obieg dokumentów (4)Internet Academy (4)użyteczność (4)dyskusja (4)kognitywistyka (4)Blockchain (3)gamifikacja (3)ACM-ICPC (3)2010 (3)2007 (3)trendy (3)SIS (3)AI (3)Ważne (3)User Experience (2)Mistrzostwa Świata (2)5G (2)IT (2)Informacja przestrzenna (2)Bitcoin (2)Superkomputery (2)pieniądz elektroniczny (2)miasta (2)HCI (2)biometria (2)IMM (2)patenty (2)SJSI (2)R&D (2)Wikipedia (2)RWO (2)2009 (2)Projektowanie interakcji (2)EASTIN (2)SPMP (2)zbiory przybliżone (2)Geniallne Miejsca (2)klub informatyka (2)nagroda (1)Geoinformatyka (1)członkostwo PTI (1)kreatywność (1)sieci kognitywne (1)SDN (1)PLUG (1)dziennikarstwo (1)gospodarka 4.0 (1)retoryka (1)intranet (1)Schengen (1)Straż Graniczna (1)ŚDSI (1)KRRiT (1)Mazowsze (1)IPTV (1)2011 (1)Fort Legionów (1)VoD (1)futurologia (1)VIS (1)TV (1)geo (1)przemysł (1)cyberbezpieczeństwo (1)dziecko w sieci (1)explainable artificial intelligence (1)e-commerce (1)GEEK (1)Konkursy (1)Helmut V. Gläser (1)SMART (1)Marek Valenta (1)

// KATEGORIE