e-mail: pti@pti.org.pl
tel. +48 22 838 47 05
fax: +48 22 636 89 87

Strona głównaKlub InformatykaWyświetlacz w metrze a systemy informatyczne administracji - relacja

Wyświetlacz w metrze a systemy informatyczne administracji – relacja

Październikowe spotkanie Klubu Informatyka z powodu nieoczekiwanego wyjazdu wykładowcy musiało zmienić temat i wykładowcę, nie zmieniając jednak czasu i miejsca oraz wiernych uczestników KI.
Wykład wprowadzający  na temat problemów z budową, wdrażaniem i wykorzystywaniem systemów informatycznych administracji publicznej wygłosił Tomasz Kulisiewicz, który przedstawił główną tezę swojej pracy doktorskiej obronionej w czerwcu br. na Uniwersytecie Warszawskim.
Według niego źródłem problemów jest niewłaściwe rozumienie roli informacji i jej struktur przede wszystkim przez legislatorów na wszystkich szczeblach tworzenia prawa – od Sejmu po gminę.
Na dowód  przytoczył szereg przykładów, zaczynając od takiego, który jego zdaniem dobrze ilustruje problem niezrozumienia roli informacji. Przykładem tym są  wyświetlacze starszego typu  (ale ciągle jeszcze obecne) w warszawskim metrze, które przez kilkanaście lat informowały nie o tym, kiedy nadejdzie najbliższy skład metra, ale o tym, ile minut temu odszedł poprzedni – a więc dostarczając informację zupełnie nieprzydatną podróżnym.
Dobitnych przykładów na niezrozumienie roli struktur informacyjnych jako źródła problemu z budową systemów informatycznych  dostarczyła  historia Poltaxu, w którym przetarg na system informatyczny odbył się na kilka lat  przed zdefiniowaniem  struktury systemu podatkowego, czy KSI ZUS, w którym od początku 1999 r. miała się już odbywać rejestracja ubezpieczonych, ale jeszcze pod koniec 1998 r. Sejm wprowadził istotne zmiany w całym systemie ubezpieczeń społecznych.
Zdaniem wykładowcy systemy budowane przy niezrozumieniu roli informacji najczęściej zamiast ułatwiać, utrudniają życie wszystkim, którzy z nich korzystają – i obywatelom, i administracji. Realizują bowiem  zasadę prymatu obsługi backoffice nad zaspakajaniem potrzeb użytkowników. Zasadę tę odzwierciedla  znane obywatelom-interesantom podejście: „bo tak musi być w komputerze…“.
Kiedy do systemów budowanych na takich zasadach dobudowywane są „nakładki“ e-administracji, liczba użytkowników, którzy z takich e-usług chcą korzystać, jest niewspółmiernie mała w porównaniu z kosztami ich budowy i wdrożenia.
Niemal godzinna, ożywiona dyskusja po tym wykładzie dotyczyła bardzo szerokich zagadnień informacyjnych – od przywołanej przez Marcina Paprzyckiego niekompatybilności map sił zbrojnych USA w latach 90., słynnego dziś braku map utajnionych miast dawnego ZSRR przez pocztowe kody adresowe po interoperacyjność systemów informatycznych administracji publicznej.
Kajetan Wojsyk przedstawił w dyskusji kilka metod rozwiązania występujących problemów, wynikających przede wszystkim z sygnalizowanego w wykładzie problemu „informatyzacji papieru” – przede wszystkim korzystanie z danych i rejestrów referencyjnych. Zasygnalizował także pojawiającą się zmianę w dobrym kierunku, którą jest stosowanie w administracji samorządowej zunifikowanych rozwiązań systemów zarządzania dokumentacją.
Kilku uczestników podkreślało, że ciągle jeszcze projektanci systemów nie uwzględniają dostatecznie potrzeb i możliwości użytkowników końcowych, Maria Ganzha przywołała jednak pozytywny przykład zmian w deklaracjach podatkowych, a więc obszarze, który przez długie lata nie był uważany za przyjazny i otwarty na obywateli i przedsiębiorców.

Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania.

Refertat wprowadzający:

Dyskusja:

Udostępnij post na:

-

// NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

// TAGI

sprawozdania (228)zaproszenia (133)2017 (77)wideo (60)plany (52)2018 (49)po godzinach (47)2016 (44)zarządzanie (43)programowanie (35)2019 (34)prawo (33)2020 (31)bezpieczeństwo (30)oprogramowanie (29)2021 (28)2015 (28)nowi członkowie (26)administracja (26)zatrudnienie (25)odeszli (24)sztuczna inteligencja (23)Internet (22)zdrowie (22)wybory (18)2022 (18)PM (17)gry (17)wyróżnienia (16)FedCSIS (16)2012 (14)psychologia (14)2014 (13)Big Data (13)edukacja (13)2023 (12)terminologia (11)historia (10)2003 (10)2005 (9)2006 (9)2013 (9)handel elektroniczny (9)media (9)ISOC (8)telekomunikacja (8)informatycy (7)UE (7)dostępność (7)społeczności (7)ICANN (7)roboty (7)IoT (6)IEEE (6)ECDL (6)strategie (6)2008 (6)2004 (6)chmura (6)transhumanizm (5)podpis elektroniczny (4)archiwistyka (4)obieg dokumentów (4)Internet Academy (4)użyteczność (4)dyskusja (4)kognitywistyka (4)Ważne (4)klub informatyka (4)Blockchain (3)gamifikacja (3)ACM-ICPC (3)2010 (3)2007 (3)trendy (3)SIS (3)AI (3)2024 (3)Posiedzenia Zarządu OMaz (3)User Experience (2)Mistrzostwa Świata (2)5G (2)IT (2)Informacja przestrzenna (2)Bitcoin (2)Superkomputery (2)pieniądz elektroniczny (2)miasta (2)HCI (2)biometria (2)IMM (2)patenty (2)SJSI (2)R&D (2)Wikipedia (2)RWO (2)2009 (2)Projektowanie interakcji (2)EASTIN (2)SPMP (2)zbiory przybliżone (2)Geniallne Miejsca (2)nagroda (1)Geoinformatyka (1)członkostwo PTI (1)kreatywność (1)sieci kognitywne (1)SDN (1)PLUG (1)dziennikarstwo (1)gospodarka 4.0 (1)retoryka (1)intranet (1)Schengen (1)Straż Graniczna (1)ŚDSI (1)KRRiT (1)Mazowsze (1)IPTV (1)2011 (1)Fort Legionów (1)VoD (1)futurologia (1)VIS (1)TV (1)geo (1)przemysł (1)cyberbezpieczeństwo (1)dziecko w sieci (1)explainable artificial intelligence (1)e-commerce (1)GEEK (1)Konkursy (1)Helmut V. Gläser (1)SMART (1)Marek Valenta (1)Mikołajki (1)gwiazdka (1)Święta Bożego Narodzenia (1)życzenia (1)Gwiazdkowy klub informatyka (1)Zarząd OMaz (1)ISACA (1)

// KATEGORIE