e-mail: pti@pti.org.pl
tel. +48 22 838 47 05
fax: +48 22 636 89 87

Strona głównaPosiedzenia Zarządu OMazPosiedzenie Zarządu OMaz 20 listopada 2014 r.

Posiedzenie Zarządu OMaz 20 listopada 2014 r.

Posiedzenie odbyło się 20 listopada 2014 r. w siedzibie ZG PTI przy ul. Puławskiej
Na zebraniu Zarząd OMaz omówił następujące sprawy:
1. Zasady komunikacji w ramach OMaz PTI.
– uzgodniono zasady publikacji materiałów z zebrań Zarządu  OMaz (protokoły, uchwały)
– ustalono wstępną koncepcję wykorzystania kanałów komunikacji: strony OMaz PTI na Facebook, Grupy OMaz na Facebook, listy dyskusyjnej OMaz oraz listy mailingowej OMaz (listy dyskusyjna i mailingowa zostaną przeniesione do infrastruktury będącej w posiadaniu PTI).
Ustalono również, że zasady te zostaną ponownie ocenione i będą systematycznie dopasowywane do potrzeb członków OMaz
2. Zasady stosowania i procedurę wykorzystania głosowania elektronicznego w pracy Zarządu OMaz (ZOMaz).
3. Sprawy członkowskie: ZOMaz PTI przyjął w poczet członków OMaz kol. Andrzeja Jacka Piotrowskiego oraz kol. Ewę Marię Ignaczak.
4. Klub Informatyka OMaz:
– ZOMaz omówił stan przygotowań do Mikołajkowego Klubu Informatyka.
– ZOMaz ustalił, że pierwszy merytoryczny Klub Informatyka w 2015 r. będzie miał miejsce na początku lutego. Jako temat wstępnie określono algorytmizację procesów legislacyjnych w powiązaniu z metodyką tworzenia ocen skutków regulacji, ustalono też temat rezerwowy. ZOmaz ustalił, że w uzasadnionych przypadkach organizowane będę „ciągi tematyczne” Klubów Informatyka.
5.  Współpraca z innymi organizacjami i grupami zawodowymi, związanymi z informatyką:
– uznano, że warto otworzyć się na istniejące (i systematycznie powstające) organizacje zawodowe. Ustalono, że w pierwszej kolejności nawiązana zostanie partnerska współpraca z WGNet, istniejącą od ponad 10 lat grupą programistów DotNet. Będzie to test możliwości i ograniczeń, stanowiący bazę dla dalszego rozwijania współpracy z innymi organizacjami.
6. Stanowiska ZOMaz
– w odpowiedzi na pismo ZG PTI ZOMaz przyjął stanowisko w sprawie sporu między ZG PIT a firmą TiP. OMaz popiera działania ZG PIT w celu odzyskania należności, ale zwraca uwagę, że nie jest stroną w sporze między ZG PIT a firmą TiP, nie ma też podstaw do podjęcia działań wobec członka OMaz.
7. Termin kolejnego Zebrania Zarządu OMaz:
Następne zebranie Zarządu odbędzie się 15 stycznia 2015 r. (godz. 18:00) w siedzibie biura ZG PTI przy ul. Puławskiej. Omówione zostaną m.in. następujące sprawy:
– koła terenowe i działalność OMaz na Mazowszu,
– zawieszona realizacja uchwały 10/2014 dotyczącej skreślenia członków nie płacących składek.

Udostępnij post na:

-

// NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

// TAGI

sprawozdania (226)zaproszenia (132)2017 (77)wideo (60)plany (52)2018 (49)po godzinach (47)2016 (44)zarządzanie (43)programowanie (35)2019 (34)prawo (33)2020 (31)bezpieczeństwo (30)oprogramowanie (29)2021 (28)2015 (28)nowi członkowie (26)administracja (26)zatrudnienie (25)odeszli (23)Internet (22)sztuczna inteligencja (22)zdrowie (22)wybory (18)2022 (18)PM (17)gry (17)wyróżnienia (16)FedCSIS (16)2012 (14)psychologia (14)2014 (13)Big Data (13)edukacja (13)terminologia (11)historia (10)2003 (10)2005 (9)2006 (9)2013 (9)handel elektroniczny (9)media (9)2023 (9)ISOC (8)telekomunikacja (8)informatycy (7)UE (7)dostępność (7)społeczności (7)ICANN (7)roboty (7)IoT (6)IEEE (6)ECDL (6)strategie (6)2008 (6)2004 (6)chmura (6)transhumanizm (5)podpis elektroniczny (4)archiwistyka (4)obieg dokumentów (4)Internet Academy (4)użyteczność (4)dyskusja (4)kognitywistyka (4)Blockchain (3)gamifikacja (3)ACM-ICPC (3)2010 (3)2007 (3)trendy (3)SIS (3)AI (3)Ważne (3)User Experience (2)Mistrzostwa Świata (2)5G (2)IT (2)Informacja przestrzenna (2)Bitcoin (2)Superkomputery (2)pieniądz elektroniczny (2)miasta (2)HCI (2)biometria (2)IMM (2)patenty (2)SJSI (2)R&D (2)Wikipedia (2)RWO (2)2009 (2)Projektowanie interakcji (2)EASTIN (2)SPMP (2)zbiory przybliżone (2)Geniallne Miejsca (2)klub informatyka (2)nagroda (1)Geoinformatyka (1)członkostwo PTI (1)kreatywność (1)sieci kognitywne (1)SDN (1)PLUG (1)dziennikarstwo (1)gospodarka 4.0 (1)retoryka (1)intranet (1)Schengen (1)Straż Graniczna (1)ŚDSI (1)KRRiT (1)Mazowsze (1)IPTV (1)2011 (1)Fort Legionów (1)VoD (1)futurologia (1)VIS (1)TV (1)geo (1)przemysł (1)cyberbezpieczeństwo (1)dziecko w sieci (1)explainable artificial intelligence (1)e-commerce (1)GEEK (1)Konkursy (1)Helmut V. Gläser (1)SMART (1)Marek Valenta (1)

// KATEGORIE