e-mail: pti@pti.org.pl
tel. +48 22 838 47 05
fax: +48 22 636 89 87

Strona głównaKlub InformatykaKlub Informatyka: "Dyskusja przedzjazdowa" (relacja)

Klub Informatyka: „Dyskusja przedzjazdowa” (relacja)

Kwietniowe spotkanie Klubu Informatyka związane było z przygotowaniami do Walnego Zjazdu Delegatów PTI, który odbędzie się 21 maja. Dyskutowaliśmy nad sprawami, które mogą być poruszane na Zjeździe, żeby wypracować stanowisko naszego Oddziału i żeby nasi delegaci wiedzieli, jaka jest opinia członków Oddziału w poszczególnych kwestiach.

Zarząd Główny i wybory

Zebrani wyrazili dość zgodny pogląd, że rolą Prezesa PTI jest kształtowanie strategii Towarzystwa i reprezentowanie go oraz że aby Prezes mógł dobrze wypełniać swoje zadania, niezbędny jest dobry, aktywny Zarząd, sprawny Sekretarz Generalny oraz dobrze funkcjonujące Biuro.
Mówiono także o tym, że rolą ZG jest wypracowanie strategii działania PTI, której teraz w zasadzie nie ma. Być może Zjazd powinien zobowiązać nowe ZG do opracowania strategii i poddania jej pod dyskusję.
Zgłoszono propozycję, żeby do ZG „z klucza” wchodzili Prezesi Oddziałów, dyskutowano nad wadami i zaletami takiego rozwiązania. Oczywistą wadą wydaje się duża liczba członków ZG, który może stać się niezdolny do sprawnego działania, zaletą jest jednak dobra reprezentacja Oddziałów.
Dyskutowaliśmy nad tym, jakich kandydatów do ZG mógłby zaproponować nasz Oddział.
Zgłoszono propozycję, żeby podczas wyborów każdy kandydat do ZG mówil kilka zdań o sobie – kim jest, co chciałby robić jako członek ZG.
Był także pomysł, żeby każdy z członków ustępującego ZG otrzymywał absolutorium indywidualnie, ale większość obecnych była temu przeciwna.

Członkowie założyciele i członkowie honorowi PTI

Zebrani uznali zgodnie ogromne zasługi prof. Jana Madeya dla polskiej informatyki i zaproponowali, aby przyznać mu tytuł Członka Honorowego PTI. Niezbędne jest w tym celu wystąpienie do ZG, ponieważ tylko ZG może proponować Walnemu Zjazdowi kandydatury Członków Honorowych. Prawdopodobnie Zarząd Oddziału Mazowieckiego wystąpi do ZG z takim wnioskiem. Zaproponowano, aby na Walnym Zjeździe udostępnić listę Członków Założycieli PTI.

Wymiana pokoleń

Wszyscy zgodziliśmy się, że dla zachowania ciągłości potrzebne sa w PTI młode kadry. Nie bardzo mamy pomysł, jak je pozyskać, czyli jak zachęcić młodych informatyków do wstępowania do Towarzystwa. Padło kilka pomysłów typu „stypendia”, „granty”, „zniżki”, z drugiej strony jednak może nie jest dobrą metodą „kupowanie” młodych, zwłaszcza na początku – trzeba raczej dążyc do tego, żeby widzieli korzyści dla siebie w przynależności do PTI.
Na Mistrzostwach Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim było bardzo dużo młodych osób. Może powinniśmy znaleźć takie formy działania, które w naturalny sposób przyciągną młodych.

Działalność gospodarcza PTI

ECDL
Dyskutowano nad zasadami funkcjonowania ECDL – m.in. nad powołaniem Biura ECDL i Dyrektora Biura ECDL, nad tym, że być może taki Dyrektor powinien być „z klucza” członkiem ZG. ECDL jest działalnością, która przynosi obecnie PTI najwięcej dochodów i sposób jej prowadzenia powinien być dobrze uregulowany. Trzeba ustalić, czy ECDL powino być wpisane do Statutu.

Pomysły i postulaty:
– Zjazd powinien zobowiązać nowy ZG do uporządkowania kwetii „zarabiania pieniędzy” przez PTI – powinny powstać stosowne zasady i regulaminy;
– Model działalności gospodarczej powinien zostać zdefiniowany centralnie, natomiast sama działalność powinna być prowadzona lokalnie, w ramach Oddziałów i Kół.

Finanse

Uprawnienia SG
Obecnie do podjęcia zobowiązania finansowego czy zrobienia przelewu niezbędny jest Sekretarz Generalny, co może skutkować opóźnieniami bądź niemożliwością załatwienia spraw. Warto byłoby upoważnić do tych czynności jeszcze kogoś, np. skarbnika ZG.
Samodzielność finansowa Oddziałów
Każdy Oddział składa obecnie projekt budżetu, zatwierdzany przez ZG. Potem jednak wydatki Oddziałów są na bieżąco kontrolowane przez ZG (patrz uprawnienia SG). Powstało pytanie, czy Oddział nie mógłby funkcjonować samodzielnie w ramach zatwierdzonego budżetu? Problemem może być tu scentralizowana księgowośc, pytanie, jak to rozwiązać.

Research

Zgłoszono pomysł utworzenia przy PTI grup badawczych, pracujących wspólnie nad różnymi bieżącymi tematami (przykład: research panels w British Computer Society). Łatwiej byłoby wtedy przedstawic stanowisko PTI, kiedy sytuacja tego wymaga (np. stanowisko w sprawie patentowania oprogramowania).

Różne

Rada Naukowa PTI
Obecnie proponowany zapis „Rada Naukowa jest organem, o konieczności powołania i rozwiązania którego decyduje Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa” wydaje się mało praktyczny, wystarczyłoby może, że do kompetencji Walnego Zjazdu należy powołanie i rozwiązanie Rady Naukowej. Poza tym rola Rady jest bardzo niejasno określona.
Strony internetowe
W propozycji Statutu znalazł się zapis, że „Towarzystwo może używać stron internetowych (WWW) zgodnie z obowiązującymi przepisami” – zapis wydaje się nie mieć większego sensu i co prawda niczemu nie szkodzi, ale lepiej byłoby takie zbędne zapisy usunąć.
Głosowanie elektroniczne
Dyskutowano pomysł wprowadzenia głosowania elektronicznego dla przyspieszenia podejmowania decyzji (np. przez ZG). Zdania były podzielone – z jednej strony wygląda to na usprawnienie, z drugiej zaś budzi obawę, czy członkowie ZG nie przestaną w ogóle pojawiac się na zebraniach.

Podsumowanie

Warto, żeby wszyscy śledzili dyskusje na utworzonym w tym celu forum przedzjazdowym. i zabierali głos na interesujące ich tematy. Będzie to dobre przygotowanie do Zjazdu dla delegatów i możliwośc wyrażenia swojej opinii dla wszystkich członków Towarzystwa

Udostępnij post na:

-

// NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

// TAGI

sprawozdania (228)zaproszenia (133)2017 (77)wideo (60)plany (52)2018 (49)po godzinach (47)2016 (44)zarządzanie (43)programowanie (35)2019 (34)prawo (33)2020 (31)bezpieczeństwo (30)oprogramowanie (29)2021 (28)2015 (28)nowi członkowie (26)administracja (26)zatrudnienie (25)odeszli (24)sztuczna inteligencja (23)Internet (22)zdrowie (22)wybory (18)2022 (18)PM (17)gry (17)wyróżnienia (16)FedCSIS (16)2012 (14)psychologia (14)2014 (13)Big Data (13)edukacja (13)2023 (12)terminologia (11)historia (10)2003 (10)2005 (9)2006 (9)2013 (9)handel elektroniczny (9)media (9)ISOC (8)telekomunikacja (8)informatycy (7)UE (7)dostępność (7)społeczności (7)ICANN (7)roboty (7)IoT (6)IEEE (6)ECDL (6)strategie (6)2008 (6)2004 (6)chmura (6)transhumanizm (5)podpis elektroniczny (4)archiwistyka (4)obieg dokumentów (4)Internet Academy (4)użyteczność (4)dyskusja (4)kognitywistyka (4)Ważne (4)klub informatyka (4)Blockchain (3)gamifikacja (3)ACM-ICPC (3)2010 (3)2007 (3)trendy (3)SIS (3)AI (3)2024 (3)Posiedzenia Zarządu OMaz (3)User Experience (2)Mistrzostwa Świata (2)5G (2)IT (2)Informacja przestrzenna (2)Bitcoin (2)Superkomputery (2)pieniądz elektroniczny (2)miasta (2)HCI (2)biometria (2)IMM (2)patenty (2)SJSI (2)R&D (2)Wikipedia (2)RWO (2)2009 (2)Projektowanie interakcji (2)EASTIN (2)SPMP (2)zbiory przybliżone (2)Geniallne Miejsca (2)nagroda (1)Geoinformatyka (1)członkostwo PTI (1)kreatywność (1)sieci kognitywne (1)SDN (1)PLUG (1)dziennikarstwo (1)gospodarka 4.0 (1)retoryka (1)intranet (1)Schengen (1)Straż Graniczna (1)ŚDSI (1)KRRiT (1)Mazowsze (1)IPTV (1)2011 (1)Fort Legionów (1)VoD (1)futurologia (1)VIS (1)TV (1)geo (1)przemysł (1)cyberbezpieczeństwo (1)dziecko w sieci (1)explainable artificial intelligence (1)e-commerce (1)GEEK (1)Konkursy (1)Helmut V. Gläser (1)SMART (1)Marek Valenta (1)Mikołajki (1)gwiazdka (1)Święta Bożego Narodzenia (1)życzenia (1)Gwiazdkowy klub informatyka (1)Zarząd OMaz (1)ISACA (1)

// KATEGORIE