// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego

// kilka słów o sobie

Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS w Warszawie 1976, ukończył Podyplomowy Kurs Zastosowań Matematyki PAN w zakresie informatyki 1982. Ukończył kilkadziesiąt kursów w obszarze informatyki oraz zarządzania, w Polsce i za granicą. Autor publikacji, wykładowca i prelegent na konferencjach IT, uczestnik paneli informatycznych, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego od 200 roku, członek Sekcji Historycznej PTI, Rzeczoznawca PTI.
Od 1969 związany z informatyką, informatyk i menedżer informatyki o kilkudziesięcioletnim doświadczeniu, odpowiadał za realizację wielu projektów informatycznych dużej skali zrealizowanych z sukcesem w bankowości polskiej oraz europejskiej we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym. 1969-1996 w NBP (od operatora mainframe do z-cy dyr. Departamentu Informatyki i doradcy Prezesa NBP), 1996-1999 dyrektor generalny Ster-Projekt S.A. (integrator informatyczny), ponownie z-ca dyr. Departamentu Informatyki i Telekomunikacji NBP 1999-2006, w latach 2006-2009 w PKO BP dyr. Centrum Przetwarzania Danych (największego data center w polskiej bankowości). W latach 2002-2006 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w latach 2010-2014 członek Rady Nadzorczej S4E S.A. w Krakowie.
Szeroka specjalizacja: wielkoskalowa infrastruktura IT (mainframe, storage, systemy otwarte, sieci komputerowe, sieci telekomunikacyjne, chmura obliczeniowa, sprzęt teleinformatyczny, systemy operacyjne, oprogramowanie narzędziowe, organizacja eksploatacji IT, systemy bankowe).