// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
syrenka

Listy i serwisy dostępne dla członków OMaz PTI

Lista informacyjna Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa
Informatycznego.

 

Dostępna pod adresem:  https://lista.pti.org.pl/sympa/info/pti_omaz_lista_informacyjna

Celem listy jest wymiana informacji o tym "co w trawie piszczy" w ICT na Mazowszu (w tym w Warszawie).Lista nie jest lista dyskusyjną -  w ramach PTI listami dyskusyjnymi są: (a) PTI-L, oraz (b) "elka".

Posty nie zwiazane z Mazowszem / Warszawą będą eliminowane przez moderatorów.

 

Lista Newsletter  Omaz

Dostępna pod adresem: omaz_pti_newsletter@lista.pti.org.pl

Lista służy do komunikacji wydarzeń OMaz PTI do członków i sympatyków (np. byłych członkow OMaz PTI). Nie jest to lista dyskusyjna, tylko narzędzie komunikacji.

 

Lista Sekcji Terminologicznej PTI

Lista (do czytania anomimowo) dostępna pod adresemhttp://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti

 

Listy list i informacje ogólne

Ogólna lista list PTI dostępna jest pod adresem: https://lista.pti.org.pl/sympa/home

Informacje ogólne o listach mailingowych: https://lista.pti.org.pl/sympa/help/introduction

Na liście https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka są zakładki:  "Zapisanie się na listę" i "Wypisanie się z listy"

Strona o powyższym adresie jest dostępna anonimowo. Wypisanie się z listy jest możliwe też przez wysłanie na listę maila (Subscribe/Unsubscribe)

 

Grupa OMaz na Facebooku

Na Facebooku działa grupa OMaz PTI : http://www.facebook.com/#!/groups/PTIOMAZ/

 

OMaz i Klub Informatyka  na Twitterze

Na Twitterze OMaz jest pod adresem http://twitter.com/ptiomaz, zaś Klub Informatyka pod adresem  http://twitter.com/klubinformatyka