// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
syrenka

Składki członkowskie

Składka członkowska jest niepodzielną składką roczną, obowiązek jej płacenia (z wyjątkiem czlonków honorowych) wynika ze statutu PTI, a jej wysokość określa corocznie Zarząd Główny PTI osobną uchwałą. Składki członkowskie za dany rok kalendarzowy należy wpłacać do końca marca danego roku.

Jak co roku wszyscy, którzy opłacili składkę do końca lutego, mają bezpłatny wstęp na doroczną imprezę OMaz Rapid Baran Development! 

 

 

 

Składki członkowskie w 2021 roku

Podobnie jak w latach ubiegłych wysokosć składek do PTI nie zmieniła się. Składka dla członków zwyczajnych za rok 2021 wynosi 80 złotych.

 

Składka dla studentów I, II i III stopnia studiów oraz dla emerytów i rencistów wynosi 20 złotych.

 

Nowi członkowie oprócz składki członkowskiej opłacają wpisowe w wysokości 20 złotych.

 

Składki i wpisowe wpłacamy do 31 marca 2021 r. na konto oddziału:

 

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Oddział Mazowiecki

ul. Solec 38/103

00-394 Warszawa

Santander Bank Polska S.A.

03 1090 1056 0000 0001 1121 2237