// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
gazeta

Bieżące informacje o działaniach, inicjatywach i spotkaniach organizowanych przez Oddział Mazowiecki PTI oraz ogłoszenia i informacje dla członków Oddziału.

// Posiedzenia Zarządu OMaz

Posiedzenie Zarządu OMaz 20 listopada 2014 r.

20.11.2014

Odsłon: 2115

Posiedzenie odbyło się 20 listopada 2014 r. w siedzibie ZG PTI przy ul. Puławskiej 

Na zebraniu Zarząd OMaz omówił następujące sprawy:

1. Zasady komunikacji w ramach OMaz PTI. 

- uzgodniono zasady publikacji materiałów z zebrań Zarządu  OMaz (protokoły, uchwały)

- ustalono wstępną koncepcję wykorzystania kanałów komunikacji: strony OMaz PTI na Facebook, Grupy OMaz na Facebook, listy dyskusyjnej OMaz oraz listy mailingowej OMaz (listy dyskusyjna i mailingowa zostaną przeniesione do infrastruktury będącej w posiadaniu PTI). 

Ustalono również, że zasady te zostaną ponownie ocenione i będą systematycznie dopasowywane do potrzeb członków OMaz

2. Zasady stosowania i procedurę wykorzystania głosowania elektronicznego w pracy Zarządu OMaz (ZOMaz).

3. Sprawy członkowskie: ZOMaz PTI przyjął w poczet członków OMaz kol. Andrzeja Jacka Piotrowskiego oraz kol. Ewę Marię Ignaczak.

4. Klub Informatyk... więcej »

Kategorie: Posiedzenia Zarządu OMaz Tagi: 2014, sprawozdania

Pierwsze posiedzenie Zarządu OMaz nowej kadencji 28 października 2014 r.

28.10.2014

Odsłon: 1866

Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, które odbyło się 28 października 2014 r. w Sali Rady Wydziału MIMUW, bezpośrednio po Walnym Zgromadzeniu Wyborczym Oddziału Mazowieckiego PTI:

1. wybrane władze OMaz ukonstytuowały się w składzie podanym tu: http://www.mazowsze.pti.org.pl/16,Wladze_OM_PTI

2. ustalono organizacje pracy zarządu oraz komunikacji przez listę wewnętrzną

3. ustalono termin oraz sprawy organizacyjne Mikołajkowego Klubu Informatyka (szczegóły: http://www.mazowsze.pti.org.pl/13,Aktualnosci/article:91)

4.ustalono termin następnego zebrania Zarządu na 20 listopada godz. 18:00 w siedzibie ZG PTI  (u. Puławska 39/4)

Kategorie: Posiedzenia Zarządu OMaz Tagi: plany, 2014, sprawozdania