// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
gazeta

Bieżące informacje o działaniach, inicjatywach i spotkaniach organizowanych przez Oddział Mazowiecki PTI oraz ogłoszenia i informacje dla członków Oddziału.

// Aktualności

Odeszła redaktor Elżbieta Jaworska

07.02.2022

Odsłon: 278

Zmarła Elżbieta Jaworska (+25.01.2022), fizyk, redaktor naczelna, organizator prasy informatycznej. Urodzona 14 grudnia 1954 w Krasnymstawie, gdzie uczęszczała do liceum ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły. Ukończyła fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1979). Po studiach przez kilkanaście lat pracowała w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku, potem przemianowanym na Instytut Energii Atomowej. Następnie  związała się z prasą komputerową. Pracowała w wielu czasopismach i wydawnictwach, kolejno: Computerworld (IDG), Gambler (Lupus), Magazyn WWW (Murator), Trade Media International. Pełniła tam bardzo sprawnie rolę sekretarza redakcji, a potem organizatora i redaktor naczelnej. Nadzorując przepływ tekstów w redakcjach wykazywała zawsze dużą troskę o czystość językową. To zbliżyło ją do zainteresowań sekcji terminologicznej PTI, którą wspomagała swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Zawsze empatyczna, nosiła w sobie otwartą duszę społecznika: wiele lat swojego życia poświęciła działalności w Polskim Związku Kajakowym. W stanie wojennym od 1981 związana z podziemną Solidarnością, gdzie zajmowała się m.in. organizacją logistyki druku, a następnie kolportażem wydrukowanej prasy związkowej. Po ponownym zalegalizowaniu Solidarności w 1989 redagowała Biuletyn Informacyjny "S" dla środowiska atomistyki. Osierociła córkę, zięcia i wnuki.

 

Odznaczona za działania na rzecz przemian demokratycznych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Pochowana w Warszawie, na cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa): kwatera: U-III-3, rząd: 11, grób 1.

 

 

Kategorie: Ważne Tagi: odeszli, 2022