// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
gazeta

Bieżące informacje o działaniach, inicjatywach i spotkaniach organizowanych przez Oddział Mazowiecki PTI oraz ogłoszenia i informacje dla członków Oddziału.

// Aktualności

Robocze zebranie delegatów Oddziału na XIII Zjazd

18.06.2020

Odsłon: 1038

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami we wtorek 16 czerwca odbyło się zdalne, telekonferencyjne zebranie Delegatów Oddziału Mazowieckiego na XIII Zjazd PTI (27 czerwca). W trwającej ponad dwie godziny wymianie myśli i opinii uczestniczyło ok. 25 osób, w tym nie tylko delegaci, ale także obserwatorzy. Oddział Mazowiecki jest bardzo liczny - reprezentuje go 18 delegatów z wyboru, a ponadto 7 członków honorowych, którym przysługują statutowe prawa do uczestnictwa w każdym zjeździe PTI. Delegatów czekają odpowiedzialne decyzje: wybory władz PTI, a wraz nimi wytyczenie strategii Towarzystwa na najbliższe trzy lata. Wśród delegatów Mazowsza znajduje się kandydat na prezesa nadchodzącej kadencji 2020-2023. Jest nim kol. Wiesław Paluszyński (nb. delegat o statusie honorowym). Podczas telezebrania omówił on swoja wizję pracy oraz, wspierającą jego koncepcje, wstępną listę kandydatów do obsadzenia kluczowych funkcji w Zarządzie Głównym PTI nowej kadencji.

 

Podstawowym kryterium jego propozycji jest deklaracja o konkretnych obszarach aktywności. Kadencja nie będzie łatwa, więc raczej nie znajdzie się w ZG miejsce dla osób nie mających czasu i oczekujących na pomysły w jakim obszarze chcą działać. Kol. Paluszyński proponuje ZG w składzie 16-osobowym, w tym 6-osobowe prezydium (plus prezes). Oto jego propozycje, wraz z określeniem kompetencji:

 

Prezydium ZG (6 osób)

 • Marek Ujejski – wiceprezes ds. finansowych, skarbnik (Oddz. Maz),
 • Beata Ostrowska – wiceprezes ds. gospodarczych i nowych projektów (Oddz. Łódz.),
 • Wojciech  Kiedrowski – wiceprezes ds. programu, działań statutowych w relacji z Oddziałami i sekretarz ZG (Oddz. Pom.),
 • Marek Drozdowski – wiceprezes ds. naukowych (Oddz. Wlkp),
 • Marek Bolanowski – odpowiedzialny za wsparcie działań w obszarze nauki i kwestie informatyzacji działań PTI (Oddz. Podkarp.),
 • Marcin Paprzycki – odpowiedzialny za współpracę zagraniczną (Oddz. Maz).

 

Pozostali kandydaci do ZG

 • Wojciech Kulik – wsparcie dla działań związanych z certyfikowaniem kwalifikacji (Oddz. Lub.),
 • Grzegorz Szyjewski – wsparcie dla obszaru informatyzacji procesów PTI i systemów certyfikacji (Oddz. Zach..),
 • Tomasz Klasa – wsparcie dla budowy relacji z członkami i  działań      statutowych (Oddz. Zach.),
 • Włodzimierz  Marciński – wsparcie w relacjach z administracją publiczną,  prowadzenie problematyki (koncepcyjnej i programowej) certyfikacji kwalifikacji w nowych obszarach, oraz prowadzenie projektów we współpracy z MSZ (Oddz. Maz.),
 • Marek Hołyński – wsparcie w zakresie współpracy zagranicznej, publikacji i wizerunkowych kanałów komunikacji zewnętrznej, organizacja ŚDSI (Oddz. Maz.).

Pozostają jeszcze cztery miejsca do obsadzenia. Prowadzone są aktualnie rozmowy z Oddziałami: Małopolskim, Górnośląskim, Dolnośląskim, Kujawsko-Pomorskim. Szukane są osoby, które pomogłyby w budowie treści i kanałów komunikacji programowej (w tym webinaria merytoryczne), przygotowywaniu opinii dla administracji publicznej. Kandydat na prezesa chciałby znaleźć osoby do ZG z młodszej grupy wiekowej które mogłyby nabrać doświadczenia, żeby móc działać w kolejnych kadencjach.

 

Wśród tematów dyskusji przedzjazdowej zespół delegatów Oddziału poruszył ponadto kwestię roli Rady Naukowej w działaniach PTI. W szczególności wyrazistości jej członków oraz uczestnictwa w międzynarodowym środowisku naukowców informatyków. (d)

 

Kategorie: Ważne, Posiedzenia Zarządu OMaz Tagi: plany, wybory, sprawozdania, 2020