// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
gazeta

Bieżące informacje o działaniach, inicjatywach i spotkaniach organizowanych przez Oddział Mazowiecki PTI oraz ogłoszenia i informacje dla członków Oddziału.

// Aktualności

Stanisław Jaskólski (1931-2018)

02.01.2019

Odsłon: 1245

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, iż 22 grudnia 2018 zmarł nasz kolega Stanisław Jaskólski. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek honorowy naszego stowarzyszenia. Aktywny uczestnik działań Towarzystwa do ostatnich dni. W maju 2018 odznaczony Medalem 70-lecia Informatyki Polskiej. Terytorialnie związany z oddziałem mazowieckim PTI. Uroczystości żałobne rozpoczną się w piątek, 4 stycznia, godz. 9:00, w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

 

Stanisław Jaskólski urodził się 13 czerwca 1931 w Warszawie. Po ukończeniu w 1956 studiów na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej rozpoczął pracę zawodową w Zakładzie Telewizji Instytutu Łączności w Warszawie. W 1959 otrzymał propozycję przejścia do Zakładu Aparatów Matematycznych PAN (ZAM), przekształconego potem w Instytut Maszyn Matematycznych PAN. W tych jednostkach naukowych był jednym z konstruktorów rodziny uniwersalnych maszyn cyfrowych ZAM (ZAM-2, ZAM-21, ZAM-41), a także brał udział w rozbudowie skonstruowanej w ZAM PAN pierwszej polskiej maszyny cyfrowej XYZ.

 

Równocześnie pracował jako ekspert branżowy d/s elektronicznych maszyn cyfrowych w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego Varimex (nast. Metronex), zajmującym się importem urządzeń komputerowych oraz współpracą polskiego przemysłu elektronicznego z partnerami zagranicznymi.

 

W 1966 przeszedł do pracy w Głównym Urzędzie Statystycznym, początkowo jako zastępca dyrektora Ośrodka Elektronicznego, wyposażonego wówczas w komputery brytyjskiej firmy ICL. Podczas wieloletniej pracy w GUS, opracowywał, lub bezpośrednio nadzorował szereg projektów związanych z wprowadzaniem komputerów do jednostek statystyki państwowej. W 1981 objął stanowisko Naczelnego Dyrektora Zarządu Mechanizacji i Automatyzacji Opracowań Statystycznych GUS, któremu podlegała cała sieć ośrodków obliczeniowych statystyki państwowej w Polsce.

 

Równolegle z pracą w GUS współpracował z przemysłem komputerowym - wtedy zgrupowanym w Zjednoczeniu MERA. Do najważniejszych spraw w tej dziedzinie należy zaliczyć udział w Komisji Państwowej powołanej w celu zatwierdzenia do produkcji komputerów ODRA - 1305 i 1325.

 

W latach '70. był członkiem-założycielem Klubu Użytkowników Komputerów ICL w Polsce (i jego prezesem w latach 1982-88). Pomiędzy rokiem 1970 a 1973 pełnił rolę konsultanta Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa PKP, a także Ministerstwa Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych. W latach1975-78 był nieetatowym kierownikiem działu miesięcznika „Informatyka”. W latach '90. pracował jako konsultant AUSTRADE (pion handlowy Ambasady Australii w Warszawie) w sprawach informatyki i telekomunikacji, a następnie przez 4 lata (1995-99) współpracował z amerykańską firmą QUALCOMM Inc. Od 2000 roku współpracował z włoską firmą SELEX Communications, która przejęła działalność firmy MARCONI w zakresie radiokomunikacji cyfrowej oraz związanego z tym oprogramowania i zastosowań. (pti/a)

 

Kategorie: Ważne Tagi: odeszli, 2019