// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
gazeta

Bieżące informacje o działaniach, inicjatywach i spotkaniach organizowanych przez Oddział Mazowiecki PTI oraz ogłoszenia i informacje dla członków Oddziału.

// Aktualności

Lawina geodanych przechodzi w nową jakość

29.11.2018

Odsłon: 1854

Zgodnie z zapowiedziami, 21 listopada br. (wyjątkowo było to we środę) odbył się kolejny Klub Informatyka naszego oddziału. Dwóch prelegentów, związanych z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej: Dariusz Gotlib (na zdjęciu z prawej) oraz Robert Olszewski omawiali tematykę systemów informacji przestrzennej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z początku uświadomiliśmy sobie jak wiele danych geograficznych powstaje i jak wiele ich przybywa każdego dnia. Zdjęcia satelitarne, fotografie lotnicze, fotografie z dronów, obrazy z sieci społecznościowych, to są wszystko informacje które można umiejscowić geograficznie. Na dodatek zdjęcia mogą być wykonywane bardzo różnymi technikami: w różnych pasmach widma świetlnego, a nawet technikami laserowymi. Według danych Unii Europejskiej około 50% danych gospodarczych w sposób naturalny można związać ze współrzędnymi przestrzennymi. Wizualizacja zaś wiedzy zarządczej stanowi nową jakość w kierowaniu przedsiębiorstwami.

 

Danych pojawia się tak wiele, a są one coraz tańsze, że nie wszystkie od razu poddawane mogą być analizie. Niemniej ich wartość nie tylko z tego powodu nie maleje, ale może nawet rosnąć. Wieloletnie przeglądy historyczne obrazów tego samego obszaru mogą stanowić nowe źródło wiedzy o terenie, której do tej pory nie byliśmy w stanie poznać.

 

Ten ogrom wiedzy przestrzennej można oczywiście zastosować w bardzo pozytywny sposób, np. do planowania miast, osiedli, ulic, dzielnic, zarządzania nieruchomościami, optymalizacji ruchu i logistyki w wielu dziedzinach gospodarki. Prelegenci nie ukrywali, że geoinformacja jednocześnie obejmuje wiedzę nieco bardziej prywatną, dotyczącą statystyki zachowań poszczególnych jednostek. To budzi słuszne obawy, czy za pewien czas taka powszechna inwigilacja osobowa skrzyżowana z technikami analiz Big Data nie stanie się barierą dla kontynuacji rozwoju systemów geoinformatyki. Listopadowy klub był filmowany. Poniżej odsyłacze do obszernych relacji filmowych z wykładu i dyskusji. (d)

 

Zobacz także

* sylwetki prelegentów w materiale zapowiadającym klub geoinformatyczny

 

 

 

Film z wykładu (54:06)

 

 

 

Film z dyskusji po wykładzie (44:09)

 

 

Kategorie: Klub Informatyka Tagi: wideo, sprawozdania, Big Data, 2018, Informacja przestrzenna