// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
gazeta

Bieżące informacje o działaniach, inicjatywach i spotkaniach organizowanych przez Oddział Mazowiecki PTI oraz ogłoszenia i informacje dla członków Oddziału.

// Aktualności

Listopadowy Klub Informatyka: Powszechna wiedza
o przestrzeni - droga do rozwoju czy inwigilacji?

10.11.2018

Odsłon: 3012

Oddział Mazowiecki zaprasza na pierwszy powakacyjny Klub Informatyka. Będziemy rozmawiać o systemach informacji przestrzennej. Perspektywy rozwoju geoinformatyki wydają się wręcz nieograniczone. Opowiedzą nam o nich dwaj profesorowie Zakładu Kartografii WGiK PW - dr hab. inż. Robert Olszewski (kierujący Zakładem) oraz dr hab. inż. Dariusz Gotlib. Natłok różnych okoliczności spowodował, że wyjątkowo spotykamy się we środę  21 listopada br. o godz. 18:00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1), w sali numer 144 (na  końcu prawego korytarza na I. piętrze, idziemy pozostawiając po lewej stronie wielką aulę z krużgankami). Część merytoryczną zaczynamy o 18:30.  Gościć nas będzie Wydział Geodezji i Kartografii, jeden z najstarszych wydziałów PW, założony w 1921 r. jako Wydział Mierniczy.

 

Geodezja i kartografia są dziedzinami, które w ciągu ostatnich dziesięcioleci niezwykle się zmieniły dzięki zastosowaniu środków i rozwiązań informatyki. W ślad za pojęciem geomatyki (matematyki Ziemi) pojawiło się pojęcie geoinformatyki, która - wykorzystując metody i narzędzia ICT - zajmuje się tworzeniem aplikacji geoinformacyjnych, automatyzacją procesów pozyskiwania, przetwarzania i analizowania danych geoprzestrzennych.

Pięknie drukowane mapy sprzed kilkuset lat ze współczesnymi cyfrowymi odwzorowaniami przestrzeni łączy wspólna definicja: "Mapa to model rzeczywistości, przedstawiający lokalizację oraz wybrane cechy obiektów i zjawisk w odniesieniu do powierzchni Ziemi, innego ciała niebieskiego lub innych obiektów, np. budynku, wnętrza ciała ludzkiego, a także wzajemne relacje przestrzenne między obiektami i zjawiskami. Model ten może dotyczyć stanu aktualnego, przeszłego, przyszłego lub reprezentować zmiany zachodzące w czasie. Model może być komunikowany odbiorcy w różnych postaciach: graficznej, dźwiękowej, tekstowej, dotykowej. Może być też przetwarzany i analizowany jedynie na podstawie zapisu cyfrowego." (D. Gotlib, 2011).

 

Dzisiejsze narzędzia i środki geomatyki, w tym nawigacji satelitarnej, pozwalają nie tylko określać położenie obiektów w przestrzeni z milimetrową dokładnością, ale także śledzić te obiekty w czasie rzeczywistym nawet z przestrzeni kosmicznej. Jako użytkownicy telefonów komórkowych zostawiamy za sobą elektroniczny ślad, kontrolerzy i dyspozytorzy mogą obserować na cyfrowych mapach aktualne położenie samolotów, statków, tramwajów, autobusów czy obwoźnych sprzedawców lodów a służby celne i finansowe - przemieszczanie się pojazdów wiozących tzw. towary wrażliwe - od paliwa i alkoholu przez susz tytoniowy po deficytowe leki.

 

Jak zawsze wstęp na Klub jest wolny, ze względów logistyczno-aprowizacyjnych prosimy o zgłoszenia (z podaniem liczby osób) pod adres omaz[at]pti.org.pl.  Jak zwykle nasz Klub będzie filmowany. Wiąże się to z wyrażeniem przez uczestników Klubu zgody na wykorzystanie ich wizerunku w relacjach wideo, które można znaleźć  w kanale PTI portalu Youtube, a także w portalu Oddziału Mazowieckiego PTI, w szczególności w informacjach noszących  tag wideo.

 

O prelegentach

 

Dr hab. inż. Robert Olszewski zajmuje się modelowaniem informacji geograficznej z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, a także tematyką smart city, generalizacji kartograficznej, geostatystyki, grywalizacji i geopartycypacji społecznej.  Od 2011 r. jest prof. nzw. na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, od 2015 r. kierownikiem Zakładu Kartografii. Członek Rektorskiego Zespołu ds. innowacyjnych form kształcenia – INFOX, prowadzi interdyscyplinarne zajęcia projektowe dla studentów Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem metodyki Design Thinking. Współtwórca platformy geopartycypacyjnej CONIUNCTA. Przewodniczący Komitetu Narodowego do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej.

 

Dr hab. inż. Dariusz Gotlib jest twórcą pierwszego Laboratorium i Zespołu Badawczego Kartografii Mobilnej, głównym autorem programu studiów kierunku "geoinformatyka" w PW. Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju WWGiK PW w kadencji 2012-2016 oraz Pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju na kadencję 2016-2020. Zajmuje się geoinformatyką, kartografią mobilną i nawigacyjną (w tym lotniczą i wewnątrz budynków), modelowaniem danych przestrzennych, systemami informacji topograficznej, GIS, LBS, oraz innowacyjnymi zastosowaniami geoinformacji (m.in w obszarze smart city). Członek wielu organizacji - m.in przewodniczący Sekcji Geoinformacji Komitetu Geodezji PAN (2012-2018), przewodniczący Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji "Inteligentne sieci, technologie informacyjno-komunikacyjne i geoinformacyjne", członek Zarządu Stowarzyszenia Kartografów Polskich, wiceprzewodniczący Państwowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

 

(zdjęcia i notki biograficzne na podstawie Bazy Wiedzy PW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie: Ważne, Klub Informatyka Tagi: zaproszenia, 2018, Geoinformatyka, Informacja przestrzenna