// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
gazeta

Bieżące informacje o działaniach, inicjatywach i spotkaniach organizowanych przez Oddział Mazowiecki PTI oraz ogłoszenia i informacje dla członków Oddziału.

// Aktualności

Pierwsze po wakacjach 2018 zebranie Zarządu

30.09.2018

Odsłon: 1237

25 września odbyło się pierwsze powakacyjne posiedzenie zarządu Oddziału Mazowieckiego PTI. Spośród członków zarządu obecni byli: Anna Andraszek, Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz, Andrzej Dyżewski,  Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, Tomasz Kulisiewicz, Marcin Paprzycki (prezes oddziału). Gościem spotkania był Paweł Strawiński (koordynator mazowiecki ECDL). Omówiono sprawy bieżące i plany na najbliższe miesiące działalności oddziału:

 

 • podsumowano ważniejsze wydarzenia maj-wrzesień 2018, w szczególności konferencję FedCSIS i inne konferencje organizowane w tym okresie;
 • prezes Marcin Paprzycki szczegółowo omówił kwestie rozważane na posiedzeniu wyjazdowym Zarządu Głównego PTI przeprowadzonym 21-23 września 2018 w Falentach pod Warszawą, wiele punktów było żywo dyskutowanych przez zebranych w oddziale:
  • rebranding,
  • debata kim jest informatyk,
  • certyfikacje,
  • kanony wiedzy,
  • odznaczenia jubileuszu 70-lecia informatyki,
  • uczestnictwo w procesach legislacyjnych,
  • wzmacnianie regionów,
  • informatyka w wykazie dyscyplin naukowych,
  • projekty grantowe cyfryzacji,
 • kol. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska zwróciła uwagę na potrzebę opracowania szerszych sprawozdań ze współpracy międzynarodowej naszego Towarzystwa (poza działaniami związanymi z ECDL i FedCSIS, które są dość powszechnie znane); niezbędne jest opracowanie planów na przyszłość dla tego kierunku prac ZG skierowanych na ważne działania w ramach organizacji CEPIS, takie jak RODO, ACTA, edukacja, prawo patentowe. CEPIS zajmuje się również specjalizacjami zawodowymi, profesjonalizmem, kategoriami poznawczymi, etyką i szeregiem innych tematów. Przydatne byłoby, żeby PTI śledziło postępy prac międzynarodowych na ten temat i uczestniczyło w nich;
 • zaplanowano iż pierwszy powakacyjny Klub Informatyka będzie się koncentrować wokół tematyki GIS (prawdopodobnie odbędzie się 16 października w GG Politechniki Warszawskiej);
 • wstępnie zaplanowano tematykę i daty następnych Klubów Informatyka, ale ich organizacja wymaga potwierdzenia uczestnictwa ze strony zapraszanych prelegentów; prawdopodobne daty Klubów
  • 13 listopada,
  • 11 grudnia,
  • pojawiła się sugestia rozdzielenia dat klubu grudniowego i tradycyjnej imprezy Mikołajkowej;
 • kol. Paweł Strawiński przedstawił aktualny stan projektów szkoleniowych ECDL;
 • wspomniano o nowych członkach przyjętych do społeczności w okresie wakacyjnym (Bogdan Miś, Michał Małyszko);
 • omówiono uczestnictwo Oddziału w innych inicjatywach środowiskowych i lokalnych.

 

Kolejne spotkanie zarządu Oddziału Mazowieckiego zaplanowano na wtorek 23 października. (ady)

Kategorie: Posiedzenia Zarządu OMaz Tagi: plany, nowi członkowie, sprawozdania, 2018