// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
gazeta

Bieżące informacje o działaniach, inicjatywach i spotkaniach organizowanych przez Oddział Mazowiecki PTI oraz ogłoszenia i informacje dla członków Oddziału.

// Aktualności

O bitcoinach i mechanizmach blockchain u Łazarskiego

16.04.2017

Odsłon: 3213

(edycja 4.05.2017) Pierwszy raz w Uczelni Łazarskiego i od razu sukces: ponad 80 osób uczestniczyło w Klubie Informatyka Oddziału Mazowieckiego zorganizowanym 11 kwietnia, w trudnym tygodniu przedświątecznym.  Mimo wszystko frekwencja dopisała. Ludzie znaleźli czas, żeby przyjść i posłuchać wykładów oraz dyskusji panelowej.

 

Tematyka okazała się atrakcyjna: skoncentrowaliśmy się na mechanizamach blockchain, a w szczególności na rozwoju waluty elektronicznej bitcoin (BTC).

 

 

Spotkanie zainaugurował prof. Krzysztof Piech, Dyrektor Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego, kierownik Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Opowiedział on  o historii, konstrukcji i wybranych zastosowaniach blockchainów czyli łańcuchów bloków .


Drugi wykład wygłosił prof. Stefan Dziembowski z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierujący tamże Grupą Kryptologii i Bezpieczeństwa Danych. Omówił on zagadnienia weryfikacji systemów blockchain, skupiając się m in. na metodach zabezpieczania i zapewniania zaufania do tej technologii. Przedstawił też alternatywną koncepcję zabezpieczania blockchainów, inną niż bardzo kosztowny (i energochłonny) „dowód wykonania pracy” PoW (proof-of-work). Ta alternatywna koncepcja nosi nazwę PoS (proof-of-space) i oparta została na wykorzystaniu dużych przestrzeni dyskowych.


W dyskusji panelowej obok wykładowców wziął też udział Filip Pawczyński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Sala bardzo żywo i wielowątkowo zadawała pytania panelistom. Chciano się dowiedzieć miedzy innymi o polityce rozwojowej emitentów bitcoinów i ścieraniu się różnych koncepcji emisji tej waluty między nimi. Mówiono też o forkach (rozwidleniach) BTC, jak również o koncepcjach rozwoju innych kryptowalut. Płynność zasad emisji BTC stanowi jedną z przyczyn dlaczego większość banków centralnych świata (poza bankiem Japonii) na razie dość sceptycznie odnosi się o pełnej legalizacji obrotu BTC.

 

W dyskusji wspominano też o innych zastosowaniach algorytmów blockchain, w szczególności możliwości algorytmizacji zawierania umów miedzy podmiotami gospodarczymi, czy wręcz próbach uściślania niektórych kwestii prawnych.

 

Dyskusja panelowa o BTC i łańcuchach bloków. Widoczni od lewej : Krzysztof Piech,

Stefan Dziembowski, Filip Pawczyński.

 

 

___________

 

Klub był tradycyjnie filmowany, poniżej obszerne wideorelacje z całości wydarzenia.

 

Mówi Krzysztof Piech (czas trwania 39:43)

 

 

 

 

Wykład Stefana Dziembowskiego (36:57)

 

Dyskusja panelowa z wykładowcami i Filipem Pawczyńskim (40:34)

Kategorie: Klub Informatyka Tagi: wideo, bezpieczeństwo, 2017, handel elektroniczny, sprawozdania, Blockchain, Bitcoin