// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
gazeta

Bieżące informacje o działaniach, inicjatywach i spotkaniach organizowanych przez Oddział Mazowiecki PTI oraz ogłoszenia i informacje dla członków Oddziału.

// Aktualności

Posiedzenie Zarządu OMaz PTI 7 marca 2017 r.

07.03.2017

Odsłon: 1632

Posiedzenie Zarządu OMaz PTI odbyło się 7 marca 2017 r. w siedzibie PTI w Warszawie

 

Obecni: Anna Andraszek, Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz, Andrzej Dyżewski, Marcin Paprzycki, Tomasz Kulisiewicz, zaproszony gość Paweł Strawiński (koordynator mazowiecki ECDL)

 

Omówiono następujące sprawy:

 

1. Przygotowania do Walnego Zgromadzenia Członków OMaz

 • komunikat jest na stronie OMaz
 • wstępną wersję sprawozdania z działalności przygotuje na koniec marca Andrzej Dyżewski,
 • do ustalenia w trybie roboczym szczegóły organizacyjne (m.in. osoba prowadzącego,  komisje),
 • zgodnie z odnośną uchwałą ZG PTI Oddział może wybrać 22 delegatów na Walny Zjazd PTI;

 

2. Sprawy członkowskie

 • Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz przygotuje listę członków do wygaszenia członkostwa z powodu niepłacenia składek,
 • Uchwała w tej sprawie będzie głosowana w trybie elektronicznym;

 

3. Kluby Informatyka

 • marcowy KI na temat Jednolitego Rynku Cyfrowego (we współpracy z DELab) odbędzie się 21 marca w BUW w s. 256,
 • kwietniowy KI na temat kryptowalut w Uczelni Łazarskiego odbędzie się 11 kwietnia, głównym wykładowcą będzie dr hab. Krzysztof Piech,
 • majowy KI na temat HCI  (we współpracy z PJATK) - Tomasz Kulisiewicz uzyska do 21 marca potwierdzenia i ustalenie robocze,
 • RBD planowany jest na 17 czerwca - Anna Andraszek sprawdzi dostępność miejsca i dokona rezerwacji;

 

4. Umowa na rozbudowę strony WWW OMaz

 • omówiono szczegóły przygotowywanej umowy,
 • ustalono maksymalny limit 30 roboczogodzin, maksymalny limit wynagrodzenia brutto 3000 zł,
 • ustalono zasady  odbiorów etapów prac;

 

5. Informacja o stanie prac i działaniach ECDL na Mazowszu

 • Paweł Strawiński poinformował, że Dni Otwarte ECDL odbędą się od 21 do 24 marca br.,
 • Tomasz Kulisiewicz poinformował o uzyskaniu zgody od prof. Marka Niezgódki, dyrektora ICM na wizytę zwycięzców konkursów w centrum komputerowym ICM UW,
 • szczegóły organizacyjne ustali w trybie roboczym z działem promocji ICM  w porozumieniu z Pawłem Strawiński,
 • OMaz ufunduje nagrody rzeczowe (2 szt. okulary 3D) dla laureatów konkursów;

 

6. 70 lat polskiej informatyki

Tomasz Kulisiewicz poinformował o przygotowaniach organizacyjnych PTI do obchodów 70-lecia polskiej informatyki i ew. udziałe przedstawiciela OMaz w pracach organizacyjnych ZG PTI;

 

7. Przygotowania do XII Zjazdu Delegatów PTI i zmian w statucie PTI XII

Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz, kierująca zespołem statutowym, przedstawiła stan prac nad zmianami statutu;

 

8. Raport Komisji Rewizyjnej OMaz

 • zapoznano się z raportem i przyjęto do wiadomości zalecenia (m.in. dotyczące zwiększenia i odmładzania bazy członkowskiej, zintensyfikowania promocji działalności Oddziału),
 • w odniesieniu do zalecenia oszczędności Zarząd OMaz nie zgadza się z postulatem zaprzestania rejestracji wideo Klubów Informatyka. Marcin Paprzycki przygotuje wniosek do komisji ds. grantów o dofinansowanie rejestracji;

 

9. Sprawy inne

 • termin majowego posiedzenia Zarządu OMaz: 9 maja,
 • na przełomie maja i czerwca należy zorganizować spotkanie wybranych deletatów OMaz na Walny Zjazd PTI.

 

Kategorie: Posiedzenia Zarządu OMaz Tagi: plany, wybory, historia, ECDL, 2017, sprawozdania