// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
gazeta

Bieżące informacje o działaniach, inicjatywach i spotkaniach organizowanych przez Oddział Mazowiecki PTI oraz ogłoszenia i informacje dla członków Oddziału.

// Aktualności

Posiedzenie Zarządu OMaz PTI 14 lutego 2017 r.

22.02.2017

Odsłon: 1388

Posiedzenie Zarządu OMaz PTI odbyło się 14 lutego 2017 r. w siedzibie PTI w Warszawie

 

Obecni: Anna Andraszek, Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz, Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, Andrzej Dyżewski, Marcin Paprzycki, Tomasz Kulisiewicz oraz zaproszony gość: Paweł Strawiński (mazowiecki koordynator ECDL)

 

Omówiono następujące sprawy:

 

1. Kluby Informatyka

 • lutowy KI odbędzie się w sali F-401 Wyższej Szkoły Menedżerskiej przy ul. Kawęczyńskiej 36,
 • marcowy KI na temat Jednolitego Rynku Cyfrowego (we współpracy z DeLab) odbędzie się 14 marca na Wydziale Ekonomicznym UW,
 • propozycje tematów następnych KI:
 • kwietniowy: zagadnienia powiązane z kryptowalutami i blockchainami – propozycja głównego wykładowcy: dr hab. Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego) – planowany termin 11 kwietnia,
 • majowy:  HCI – propozycja współpracy z PJATK

 

W obu przypadkach za koordynację przygotowań odpowiedzialny będzie Tomasz Kulisiewicz.

 

2. Sprawy członkowskie

 • omówiono zgłoszenia kandydatów (Katarzyna Barańska, Grzegorz Nieradka, Marcin Krzętowski) i przeprowadzono głosowanie nad uchwałą za przyjęciem kandydatów
 • Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz poinformowała o wyniku apeli o uzupełnienie zaległych składek: do dnia posiedzenia składki uzupełniło 10 osób, kilka innych zadeklarowało chęć utrzymania członkostwa i jest w trakcie uzupełniania składek.

 

3. Rozbudowa strony WWW Omaz

Anna Andraszek przedstawiła stan ustaleń z autorami strony. Zadecydowano, że umowa na rozbudowę strony WWW zostanie zawarta w formie ramowej, z terminem obowiązywania od 1 marca do końca lipca 2017 r. i będzie realizowana etapami, rozliczanymi po zakończeniu każdego etapu. Ustalenia te przekazano jednemu z autorów, P. Wójcikowi, który zdalnie uczestniczył w tej części posiedzenia Zarządu OMaz.

 

 

4. Informacja o stanie prac i działaniach ECDL na Mazowszu

Paweł Strawiński jako koordynator regionalny poinformował o:

 • uruchomieniu kilku projektów, które przyniosą przychody,
 • organizacji Dni Otwartych ECDL w marcu br., w ramach których odbędą się konkursy w szkołach Mazowsza,

Zaapelował o przygotowanie i ew. dofinansowanie nagród dla laureatów konkursów. Ustalono, że nagrodami mogą być:

 • wizyta w dużej serwerowni (np. w ICM UW – potrzebny kontakt z dyrekcją)
 • nagrody rzeczowe, np. okulary 3D dla laureatów konkursów

 

Tomasz Kulisiewicz nawiąże w tym celu kontakt z ICM.

 

5. 70 lat polskiej informatyki

Omówiono materiał roboczy dotyczący osiągnięć 70 lat polskiej informatyki przygotowany przez dr inż. Wacława Iszkowskiego.

 

6. Przygotowania do XII Zjazdu Delegatów PTI i zmian w statucie PTI

XII Zjazd Delegatów PTI ma się odbyć 24-25 czerwca 2017 r.

Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz, kierująca komisją statutową przedstawiła stan prac nad zmianami statutu.

 

8. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia Członków OMaz

Zebrani podjęli uchwałę, że Walne Zgromadzenie Członków OMaz odbędzie się 16 maja 2017 r. (w I terminie od godz. 17:45; w II terminie od godz. 18:00).

Będzie ono jednocześnie:

 • zgromadzeniem sprawozdawczo-wyborczym
 • zgromadzeniem wybierającym delegatów na czerwcowy Zjazd PTI.

 

Zgodnie ze Statutem PTI zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu rozesłane zostanie członkom OMaz PTI drogą elektroniczną na adresy zarejestrowane na liście OMaz. Informacja zostanie też opublikowana na stronie WWW Oddziału.

 

Obecni członkowie Zarządu OMaz przyjęli uchwałę dotyczącą Walnego Zgromadzenia (przy 1 głosie wstrzymującym się).

 

9. Sprawy inne

Na 27 lutego zaplanowane jest spotkanie z Komisją Rewizyjną OMaz.

Kategorie: Posiedzenia Zarządu OMaz Tagi: plany, wybory, 2017, sprawozdania