// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
gazeta

Bieżące informacje o działaniach, inicjatywach i spotkaniach organizowanych przez Oddział Mazowiecki PTI oraz ogłoszenia i informacje dla członków Oddziału.

// Aktualności

Posiedzenie Zarządu OMaz PTI 10 stycznia 2017 r.

10.01.2017

Odsłon: 1504

Posiedzenie odbyło się w siedzibie ZG PTI.

Obecni: Anna Andraszek, Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, Andrzej Dyżewski, Tomasz Kulisiewicz, Marcin Paprzycki.


Omówiono następujące sprawy:


1. Klub Informatyka

- Omówiono przygotowania organizacyjne do KI o automatyzacji testów oprogramowani 17 stycznia br na Wydziale MiNI PW;

- Zaplanowano temat lutowego KI 21 lutego - patentowanie oprogramowania. Stroną merytoryczną (prelegenci, partnerzy) zajmie się Andrzej Dyżewski;

- Ustalono wstępne terminy następnych KI (14 marca i 11 kwietnia) oraz możliwe tematy (maszyna Turinga, HCI, edukacja informatyczna a potrzeby firm).


2. RBD 2017

Ustalono wstępny termin RBD: 17 czerwca. Jak w latach poprzednich, OMaz zafunduje wstęp członkom, którzy wpłacą składkę członkowską do końca lutego (Uchwała 1/2017). Anna Andraszek zarezerwuje miejsce (Bar Pod Kopytem).


3. Terminy posiedzeń Zarządu OMaz

Ustalono terminy najbliższych posiedzeń:

  •     14 lutego
  •     7 marca  
  •     4 kwietnia


4. Sprawy członkowskie

W 2016 r. przyjęto 34 nowych członków Oddziału Mazowieckiego.

Ustalono, że Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz dokona przeglądu wpłat składek i zachęci wszystkich członków o zaległościach na tyle niskich, iż można będzie oczekiwać podtrzymania ich członkowstwa w PTI.

Zarząd w kwietniu podejmie uchwałę o ewentualnym wygaszeniu członkostwa tych, których zaległości przekroczą termin statutowy (2 lata).


5. Kadencja władz OMaz i Zjazd Zwyczajny PTI

Marcin Paprzycki poinformował o ustaleniach grudniowego posiedzenia ZG PIT i przygotowaniach do ZJazdu. Zjazd Zwyczajny, na którym uchwalone mają być przygotowywane zmiany Statutu PTI planowany jest na 24 czerwca br. Członkiem Zespołu Statutowego jest Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz, skarbniczka OMaz. Propozycje zmian statutu zbierane są do 31 stycznia br.

Z uwagi na termin Zjazdu bieżąca kadencja OMaz ulegnie skróceniu tak, aby walne zgromadzenie członków OMaz odbyło się w statutowym terminie 3 tygodnie przed Zjazdem. Wstępnie zgromadzenie planowane jest na maj 2017 r.


6. Sprawy inne

Uzgodniono kwestię upowszechniania wśród członków OMaz roboczej propozycji Wacława Iszkowskiego dotyczącej 70 lat osiągnięć informatyki polskiej.

Tomasz Kulisiewicz poinformował o inauguracyjnym posiedzeniu i stanie prac Rady Sektorowej ds Sektora IT (projektu prowadzonego przez PT w partnerstwie z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji).  Klub Informatyka na temat edukacji informatycznej i potrzeb firm może zostać zorganizowany we współpracy z Radą, gdyż tematyka ta jest głównym obszarem działania Rady.

Omówiono stan i perspektywy współpracy OMaz z innymi organizacjami, a także robocze kwestie dotyczące nagrań z KI.

Kategorie: Posiedzenia Zarządu OMaz Tagi: plany, 2017, sprawozdania