// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
gazeta

Bieżące informacje o działaniach, inicjatywach i spotkaniach organizowanych przez Oddział Mazowiecki PTI oraz ogłoszenia i informacje dla członków Oddziału.

// Aktualności

eZdrowie - sprawozdanie z seminarium sekcji

13.12.2016

Odsłon: 2150

Utworzenie w maju 2016 roku sekcji „eZdrowie-życie bez barier” było długo oczekiwaną inicjatywą w Polskim Towarzystwie Informatycznym, które w tym roku obchodzi 35-lecie działalności. Radość tę podzielali wraz ze współtwórcą  sekcji – Ryszardem Mężykiem – uczestnicy spotkania, które odbyło się 22 listopada 2016 r. w siedzibie głównej PTI.


Ryszard Mężyk, członek zarządu sekcji, przygotował merytoryczną część tego spotkania i zaprosił do wspólnej prezentacji znamienitych prelegentów: Pawła Masiarza oraz Kajetana Wojsyka.  Spotkanie poświęcone było wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia.  Współorganizatorami spotkania byli także Oddział Mazowiecki PTI, Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia oraz Polski Oddział IEEE Computer Society.

 

Spotkanie było pierwszym z tego cyklu. Zasygnalizowano na nim problematykę związaną z cyfryzacją dokumentacji medycznej w jednostkach ochrony zdrowia, multimedialnym rekordem pacjenta, standardami do gromadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stanem prawnym w zakresie eZdrowia.

 

Tematykę eZdrowia i systemów informatycznych wykorzystywanych w jednostkach ochrony zdrowia oraz pomiarów dojrzałości informatycznej eZdrowia przybliżył Ryszard Mężyk - tu prezentacja. Stan prawny w ochronie zdrowia wobec uwarunkowań technicznych omówił Kajetan Wojsyk - tu prezentacja. O Standardach interoperacyjności technicznej w systemach medycznych opowiedział Paweł Masiarz - tu prezentacja.

 

Wykorzystywanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia staje się coraz powszechniejsze i prowadzi do coraz bardziej efektywnego systemu ochrony zdrowia z korzyścią dla pacjentów. Pojęcie eZdrowia funkcjonuje w Polsce mniej więcej od początku bieżącego stulecia. Kierunki rozwoju eZdrowia określono m.in. w dokumentach „e-Zdrowie Polska na lata 2011-2015” oraz  „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020”.

 

Realizowane są centralne i regionalne projekty dotyczące eZdrowia. Wiodącym projektem realizowanym przez CSIOZ jest tzw. P1 - „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”.  W regionach realizowano projekty dotyczące  informatyzacji placówek medycznych a jednym z celów była funkcjonalność  dotycząca elektronicznej dokumentacji medycznej. Aktualnie Ministerstwo Cyfryzacji realizuje projekt Od papierowej do cyfrowej Polski, którego elementem jest tzw. strumień eZdrowie.  Ministerstwo zaprasza do konsultacji.

 

Prelegenci (od lewej): Pawel Masiarz, Ryszard Mężyk, Kajetan Wojsyk.

 

W związku z dużym zainteresowaniem planowane są kolejne spotkania związane z problematyką eZdrowia mające na celu upowszechnianie i popularyzację wiedzy o eZdrowiu. Członkowie sekcji i uczestnicy tych spotkań są gotowi do uczestnictwa w pracach nad rozwojem eZdrowia w Polsce w miarę posiadanych kompetencji i zasobów.   Spotkanie, w którym wzięło udział 19 osób, w tym jedna zdalnie, dzięki wykorzystaniu doskonałej technologii do teletransmisji, jaką posiada biuro PTI przy Solcu. Liczymy na to, że w przyszłości wykorzystanie tych narzędzi pozwoli na udział osób z całego kraju, bowiem sekcja „eZdrowie-życie bez barier” ma charakter ogólnopolski, dlatego też liczymy na to, że będziemy mogli upowszechniać wiedzę, jak i dzielić się doświadczeniami w szerokim zakresie pokonując wszelkie bariery, tym także te związane z odległościami.   


Ryszard Mężyk, Małgorzata Piątkowska

 

Kategorie: Konferencje i seminaria Tagi: 2016, zdrowie, sprawozdania