// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
gazeta

Bieżące informacje o działaniach, inicjatywach i spotkaniach organizowanych przez Oddział Mazowiecki PTI oraz ogłoszenia i informacje dla członków Oddziału.

// Aktualności

Pierwsze spotkanie II edycji Internet Academy Poland

26.10.2016

Odsłon: 2913

26 października 2016 r. startuje druga edycja Internet Academy Poland. Misją Akademii jest pogłębianie wiedzy o Internecie oraz wzbudzanie zainteresowania różnymi aspektami wirtualnej przestrzeni… u wszystkich!  W tej edycji Akademia Internetowa organizowana będzie przy współpracy: Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiego Oddziału IEEE Computer Society.

 

Pierwsze spotkanie: 26 października 2016 r., Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), godz. 10.00–12.00. Godziny i miejsce pozostaną niezmienne dla kolejnych spotkań.

 

Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne. Każdy użytkownik i entuzjasta Internetu mile widziany.

Więcej informacji na temat Akademii oraz pełen harmonogram drugiej edycji Internet Academy Poland znaleźć można na stronie internetowej: www.internetacademy.pl

 

Tematyka wykładów pierwszego spotkania:

 

Prywatność w sieci. Najważniejsze sprawy sądowe na świecie
Artur Piechocki – Radca Prawny, AP Law

 • Ogólne informacje nt. przekazywania danych do państwa trzeciego.
 • Najważniejsze sprawy związane z ochroną prywatności:
  • Safe harbour - Sprawa Schrems - Privacy Shield
  • Microsoft kontra Departament Sprawiedliwości
  • Sprawa Linqvist
  • Sprawa Costeja kontra Google.
 • Rozporządzenie unijne dotyczące ochrony danych osobowych.


Przyszłość pracy między „uberyzacją” a automatyzacją
Michał Paliński – Analityk, DELab UW

 • Rozwój technologiczny wiąże się̨ z powstawaniem nowych modeli biznesowych i automatyzacją kolejnych zawodów. W jaki sposób wpłynie to na strukturę zatrudnienia i pozycję pracowników na rynku pracy? W swoim wystąpieniu Prelegent poruszy kwestię rosnącej elastyczności rynku pracy pod wpływem technologii cyfrowych. Wskażę potencjał rozwoju modeli biznesowych powstających w ramach tzw. ekonomii współdzielenia; wzrost znaczenia zjawiska „pracy na żądanie”, wykonywanej za pośrednictwem platform internetowych; jak również prognozy dotyczące podatności poszczególnych zawodów na automatyzację.

 

O prelegentach

Michał Paliński – analityk DELab UW (Laboratorium Gospodarki Cyfrowej) i doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Interesuje się współczesnymi przemianami kapitalizmu, w szczególności tematyką ekonomii współdzielenia (sharing economy).

 

Artur Piechocki – radca prawny, APLAW. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Specjalizuje się głównie w obsłudze klientów sektora internetowego oraz telekomunikacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych drogą elektroniczną, bezpieczeństwa informacji oraz domen internetowych. Ekspert European Network and Information Security Agency (ENISA) w zakresie Regulatory & Legal, Privacy & Data Protection. Aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu popularyzację zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii, ochrony danych osobowych, koordynując debaty publiczne z udziałem uznanych ekspertów. Współpracownik polskich oraz międzynarodowych organizacji: Council of European National Top-Level Registries (CENTR), ze szczególnym uwzględnieniem grupy prawnej i regulacyjnej tej organizacji, oraz Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), w których od blisko 13 lat zajmował się zarówno bieżącą współpracą, jak i pracował w grupach roboczych i spotkaniach organizowanych przez te instytucje. Uczestniczył w spotkaniach Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), reprezentując sector member. Wieloletni członek grup roboczych w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), w tym Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu mediów Elektronicznych. Na co dzień współpracuje także z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz Instytutem Kościuszki w Krakowie.

Kategorie: Polecamy, Konferencje i seminaria Tagi: 2016, prawo, zatrudnienie, Internet, IEEE, ICANN, zaproszenia