// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
gazeta

Bieżące informacje o działaniach, inicjatywach i spotkaniach organizowanych przez Oddział Mazowiecki PTI oraz ogłoszenia i informacje dla członków Oddziału.

// Aktualności

Posiedzenie Zarządu OMaz PTI 27 września 2016 r.

27.09.2016

Odsłon: 2222

Posiedzenie odbyło się w siedzibie ZG PTI.

 

Obecni: Anna Andraszek, Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz, Małgorzata Kalinowska-Iszkowska,  Andrzej Dyżewski, Tomasz Kulisiewicz, Marcin Paprzycki. Zaproszeni goście: Paweł Strawiński (koordynator ECDL Warszawa), Kamil Sitarski – Wydział Zarządzania PW (współorganizator KI 4 października).

 

Omówiono następujące sprawy:

 

1. Klub Informatyka:

Omówiono stan przygotowań do KI współorganizowanego z Wydziałem Zarządzania PW w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Poliechniki. Wstępnie ustalono terminy KI w listopadzie i grudniu: 8 listopada (propozycja partnera: DELab lub PJATK) oraz 6 grudnia (Klub Mikołajkowy, połączony z programem merytorycznym poświęconym prof. Zdzisławowi Pawlakowi).

 

2. Współpraca OMaz z Akademią Internetową ICAAN

Kamil Sitarski przedstawił inicjatywę Akademii Internetowej ICAAN (druga edycja). ICAAN wystąpił do Zarządu OMaz z listem intencyjnym dotyczącym współpracy (MoU). Ustalono, że współpraca z ICAAN w okresie początkowym polegać będzie na współorganizowaniu niezależnych spotkań AI/ICAAN oraz Klubów Informatyka OMaz. Równocześnie podjęte zostaną działania mające na celu sformalizowanie współpracy na podstawie MoU.

 

3. Sprawy członkowskie:

Omówiono kandydatury 8 osób:

 

  • Izabela Adamska (wprowadzający: Tomasz Szatkowski, Tomasz Kulisiewicz)
  • Damian Hoffman (wprowadzający: Tomasz Szatkowski, Marcin Paprzycki)
  • Kamil Kowalczuk (wprowadzający: Tomasz Szatkowski, Marcin Paprzycki)
  • Aleksander Krok (wprowadzający: Tomasz Szatkowski, Tomasz Kulisiewicz)
  • Damian Stabrowski (wprowadzający: Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, Marcin Paprzycki)
  • Maciej Świechowski (wprowadzający: Maria Ganzha, Marcin Paprzycki)
  • Grzegorz Zalewski (wprowadzający: Tomasz Szatkowski, Marcin Paprzycki)
  • Kazimierz Zarachowicz (wprowadzający: Paweł Strawiński, Marcin Paprzycki)

 

Zarząd OMaz podjął uchwałę nr 6/2016 o przyjęciu zgłoszonych kandydatów.

 

4. Sprawy inne

Odznaczenia państwowe: Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz zaprosiła na uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych członkom PTI (30 września w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim).

Strona WWW: Andrzej Dyżewski zgłosił propozycje poprawek do dokumentacji CMS nowej strony WWW, zadeklarował współpracę w uzupełnieniu dokumentacji.

ECDL:  Paweł Strawiński przedstawił aktualny stan działań mazowieckiego ECDL.

Komisja Statutowa PTI: Zarząd OMaz wyznaczył Annę Cetnarowicz-Jutkiewicz do działania w Komisji Statutowej PTI.

Konferencja FedCSIS: Marcin Paprzycki, Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz i Andrzej Dyżewski podzielili się informacjami na temat tegorocznej konferencji (Gdańsk, 11-14 września) oraz przygotowań do przyszłorocznej konferencji, która po raz pierwszy odbędzie się poza Polską (Praga, 4-7 września 2017 r.). Ustalono, że OMaz w przyszłym roku także wniesie opłatę konferencyjną za 2 wybranych uczestników (studentów, doktorantów, młodych pracowników naukowych) z Mazowsza.
 
5.  Terminy następnych zebrań Zarządu OMaz

  • 25 października
  • 29 listopada br.

Kategorie: Posiedzenia Zarządu OMaz Tagi: 2016, plany, nowi członkowie, FedCSIS, wyróżnienia, ECDL, sprawozdania