// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
gazeta

Bieżące informacje o działaniach, inicjatywach i spotkaniach organizowanych przez Oddział Mazowiecki PTI oraz ogłoszenia i informacje dla członków Oddziału.

// Aktualności

Gdański FedCSIS 2016. Między rzemiosłem a sztuką

05.10.2016

Odsłon: 2523

Współorganizowana w połowie września (11-14.09) przez Oddział Mazowiecki PTI multikonferencja FedCSIS (Federated Conference on Computer Science and Information Systems) odbyła się zgodnie z planem, przynosząc swoim gościom ładunek wiedzy stanowiący materiał do przemyśleń na najbliższy rok. Tym bardziej istotny, że za rok konferencja ma pojechać do Pragi czeskiej.

 

Na imprezę zarejestrowało swój udział 350 osób z 39 krajów, z czego prawdopodobnie nieco ponad 300 rzeczywiście przyjechało. Spośród 512 zgłoszonych artykułów naukowych zaakceptowanych zostało 132. To oznaczało stopień akceptacji równy 25%, a zatem prawie tyle samo, co w wydaniu tej konferencji w roku 2015. Materiały zawierające wszystkie zaakceptowane artykuły konferencyjne, w wersji nieostatecznej mają objętość 1817 stron, a zatem zaledwie 5 promili mniej niż w roku 2015. Na imprezę złożyło się 31 sesji powiązanych w siedem grup tematycznych:

 

  • AAIA - International Symposium Advances in Artificial Intelligence and Applications,
  • CSS - Computer Science & Systems,
  • ECRM - Education, Curricula & Research Methods,
  • iNetSApp - International Conference on Innovative Network Systems and Applications,
  • IT4MBS - Information Technology for Management, Business & Society,
  • JAWS - Joint Agent-oriented Workshops in Synergy,
  • SSD&A - Software Systems Development & Applications

 

Chyba nie znalazłoby się na konferencji osoby, która była w stanie odwiedzić wszystkie prezentowane wątki, nie mówiąc już o wykładach, co byłoby już niemożliwością fizyczną. Poniżej garść impresji z tego co się udało zobaczyć jednemu ze świadków tego wydarzenia.

 

Wykłady plenarne

 

Największym zainteresowaniem cieszyły się oczywiście prezentacje czterech kluczowych mówców (keynote speakers), którzy nie zawiedli i wygłosili swoje wykłady zgodnie z zapowiadanym harmonogramem. Pierwszy wystąpił Stan Matwin (znany sprzed wielu lat niektórym absolwentom Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie przebywający w Dalhousie University, Halifax, Kanada), który przedstawił swoje doświadczenia analizowania dużych zbiorów danych (Big Data) pochodzących od statków rybackich. Po nim wystąpił Frederik Ahlemann (University of Duisburg, Essen, Niemcy), który skoncentrował się swoich 10 tezach na temat nadchodzącej ewolucji roli informatyków w przedsiębiorstwach.

 

Budynek wydziału ETI PG. Tu odbywały się sesje FedCSIS 2016.

 

Kolejny wykładowca, Michael Segal (niedawno mieszkaniec Mołdawii, obecnie przedstawiciel Ben-Gurion University of the Negev, Izrael) przedstawił swoje propozycje rozwiązywania zagadnień optymalizacji działania sieci teleinformatycznynych metodami definiowania odpowiedniej topologii węzłów. Tuż po nim wystąpił Clemens Szyperski (doktoryzowany pod opieką Niklausa Wirtha, Zurich, Szwajcaria, obecnie przedstawiciel Microsoftu), który omówił metody wykorzystywania technik Microsoft Azure do tworzenia architektury usługowej oprogramowania.  

 

Zobacz cztery wiodące (keynote) wykłady plenarne konferencji FedCSIS 2016

 

Stanisław Matwin mówi na temat metod Big Data w śledzeniu statków rybackich.

 

 

Frederik Ahlemann o roli informatyków w przedsiębiorstwach.

 

 

Clemens Szyperski o definiowaniu usług w chmurze Microsoft Azure.

 

 

Michael Segal o optymalizacji węzłów sieci teleinformatycznych.

 

 

O Zdzisławie Pawlaku

Interesująco przebiegła sesja dedykowana dorobkowi Zdzisława Pawlaka (1926-2006) w 90 rocznicę jego urodzin. Swoje wykłady wygłosili podczas sesji Stan Matwin, Victor W. Marek (zdalnie poprzez Skype), James F. Peters, Alicja Wakulicz-Deja, Małgorzata Przybyła-Kasperek oraz Andrzej Skowron.

 

 

Sesja FedCSIS 2016 o dorobku Zdzisława Pawlaka.

Od lewej siedzą: James F. Peters, Sheela Ramanna,

Ewa Orłowska, Andrzej Skowron, Stan Matwin.

 

Ten ostatni przypomniał, że od pierwszych publikacji Pawlaka z 1982 r. na temat zbiorów przybliżonych (rough sets), powstało ponad 20 tys. artykułów poświęconych temu zagadnieniu. Jednocześnie baza Google Scholar podaje 2,9 mln cytowań dla frazy "rough sets", przy czym cytowania za ostatnie trzy lata to 240 tys. pozycji.

 

O klasyfikacjach przybliżonych

Współcześni kontynuatorzy prac Zdzisława Pawlaka najczęściej ujawniali się na sesjach AAIA, gdzie prezentowali algorytmy klasyfikacji różnych zbiorów danych, zarówno te opracowane przez siebie, jak i będące rozwinięciem prac innych autorów. Zastosowania tych metod pojawiają się obecnie zarówno w fizyce, zagadnieniach logistycznych, ale także medycynie, muzykologii, strategiach politycznych, handlu czy szerzej ekonomii.

 

W ramach serii AAIA odbyły się też prezentacje współzawodniczących młodych naukowców (Data Mining Challenge), którzy poprzez tworzone przez siebie algorytmy eksploracji danych usiłowali zaproponować najlepsze metody przewidywania zjawisk sejsmicznych w kopalniach węgla. Algorytmy te były testowane na danych rzeczywistych. Co więcej udało się wyłonić zwycięzcę. Został nim Michał Tadeusiak, z firmy DeepSense.io.

 

Informatyka w zarządzaniu

Na serię sesji poświęconych wykorzystaniu informatyki w zarządzaniu składało się kilka potoków, które prezentowały zarówno praktyczny dorobek autorów, jak i prace teoretyczne. Było więc o badaniu roli ICT w podnoszeniu wiedzy prosumentów w Polsce i Wielkiej Brytanii, o czynnikach sukcesu systemów ERP w Grecji, o systemach eGovernment w peruwiańskiej administracji, czy o zwiększającej się roli prekariatu (precariat) w nowych społeczeństwach.

 

Pojawiły się też w tych wątkach tematy bardziej techniczne, jak eksploracja danych w zasobach Twittera, ewaluacja stron e-commerce, wieloagentowe systemy wspomagania decyzji w usługach finansowych, poszukiwanie algorytmów tworzenia koalicji.

 

Inklinacje ku sztuce

Konferencja dość nieoczekiwanie ujawniła silne związki informatyków z różnymi rodzajami sztuk. Nie chodzi tu tylko o inklinacje do muzyki, które są znane w przypadku imprez informatyków polskich od ponad 30 lat. Chociaż trzeba przyznać, że sądząc po rzęsistych oklaskach koncert chóru Politechniki Gdańskiej który zainaugurował obcowanie uczestników z muzyką na pewno wszystkim tłumnie zebranym obecnym się podobał.

 

Konferencja wykazała też czynne zainteresowanie informatyków malarstwem. Pierwszy zaskoczył pod tym względem kolegów Jerzy Korczak, który dzięki otwartości organizatorów FedCSIS mógł dostarczyć materiał na wernisaż swoich eksperymentalnych prac malarskich (nieco wspomaganych technikami komputerowymi). O zainteresowaniach malarskich Zdzisława Pawlaka wspomniano podczas jemu poświęconej sesji, prezentując kilka około-impresjonistycznych obrazów namalowanych przez niego. Trzecim twórcą nie znanym szerszej grupie kolegów informatyków okazał się Witold Chmielarz, który jedno ze swoich dzieł podarował w nagrodę za najlepszy artykuł w prowadzonej przez siebie sesji.

 

Co się wydarzy za rok

Organizatorzy już zapowiedzieli, że konferencja FedCSIS za rok odbędzie się po raz pierwszy za granicami Polski, w Pradze czeskiej. Już można sobie rezerwować datę 4-7 września 2017 r. Trzeba tylko przygotować ciekawy artykuł. Taki żeby komitet naukowy konferencji zechciał go zaakceptować. (ad)

 

Gmach Główny Poitechniki Gdańskiej

Gmach Główny Politechniki Gdańskiej.

 

Bogate materiały fotograficzne z konferencji FedCSIS 2016 można obejrzeć w co najmniej dwóch lokalizacjach:

 

 

Kategorie: Konferencje i seminaria Tagi: wideo, 2016, FedCSIS, sprawozdania, Big Data