// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
gazeta

Bieżące informacje o działaniach, inicjatywach i spotkaniach organizowanych przez Oddział Mazowiecki PTI oraz ogłoszenia i informacje dla członków Oddziału.

// Aktualności

Posiedzenie Zarządu OMaz PTI 22 lutego 2016 r.

23.02.2016

Odsłon: 1659

Posiedzenie odbyło się w siedzibie ZG PTI 

Obecni: Anna Andraszek, Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, Andrzej Dyżewski, Marcin Paprzycki, Tomasz Kulisiewicz.

 

Omówiono następujące sprawy:

 

1. Przygotowania do Klubu Informatyka pt. (Nie)pełnosprawna informatyka 23 lutego na Wydziale MiNI PW

 

2. W powiązaniu z tematyką najbliższego KI Marcin Paprzycki poinformował o inicjatywie zmierzającej do powołania sekcji informatyki medycznej PTI o bardzo szeroko zakrojonej tematyce

 

3. Ustalono terminy i zakres przygotowania do następnych Klubów Informatyka

KI marcowy zaplanowano na 15 marca, tematem będzie cyfrowa archiwistyka. Przygotowania merytoryczne (dobór prelegenta) - Tomasz Kulisiewicz

Dodatkowo ustalono, że na kolejne KI warto zapraszać imiennie osoby, których zaproszenie będzie przyczyniało się do budowania marki OMaz PTI.

 

4. Dyskusja nad zmianami strony WWW OMaz.

Zarząd OMaz ustalił, że wobec niemożliwego na razie do określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia prac nad jednolitym układem stron WWW wszystkich oddziałów PTI będzie kontynuował prace nad zmianami obecnej strony WWW.

Na podstawie przygotowywanego przez Andrzeja Dyżewskiego zestawienia potrzeb zmian zarząd określi zmiany:

  • pilne i konieczne do przeprowadzenia
  • średnio pilne
  • dodatkowe, możliwe do wykonania w terminach późniejszych.

 Ostateczne decyzje zostaną podjęte na podstawie informacji o kosztach poszczególnych zmian, jakie zostaną określone przez autora (firmę-autora obecnej strony) - po przekazaniu zakresu potrzeb.

 

  5. Terminy najbliższych posiedzeń Zarządu OMaz

Ustalono, że posiedzenie marcowe odbędzie się albo tuż przed KI, albo zostanie połączone z posiedzeniem kwietniowym, a ewentualne sprawy pojawiające się do tego czasu rozważane będą w trybie elektronicznym.

Kategorie: Posiedzenia Zarządu OMaz Tagi: 2016, plany, sprawozdania