// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
gazeta

Bieżące informacje o działaniach, inicjatywach i spotkaniach organizowanych przez Oddział Mazowiecki PTI oraz ogłoszenia i informacje dla członków Oddziału.

// Aktualności

Czy w projektach IT potrzebne jest studium wykonalności? - relacja

20.11.2015

Odsłon: 2768

Problemem tym zainteresowało się niemal 50 uczestników listopadowego Klubu Informatyka.

Gościny użyczył nam tym razem starszy z informatycznych wydziałów Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych.

Dobrym wstępem do dyskusji był wykład dr inż. Dariusza Boguckiego, który tezy o kluczowej roli dobrze opracowanego studium wykonalności oraz o możliwości uporządkowania, a nawet częściowej algorytmizacji jego tworzenia poparł licznymi przykładami ze swojej bogatej praktyki tworzenia oraz analiz studiów wykonalności lub opracowań o zbliżonym charakterze.

Podkreślał przy tym rozróżnienie między wykonalnością planowanego przedsięwzięcia a  możliwością jego realizacji, zwłaszcza w zadanym czasie i przy określonym budżecie. W swoim wykłądzie przestawił też podstawowe elementy i cechy  studium wykonalności dla projektu, programu oraz portfelu,    

Liczni uczestnicy ożywionej dyskusji wyrażali na temat roli i przydatności studiów wykonalności projektów bardzo rozbieżne  zdania - od opinii, że opracowania takie to tylko "eurokwity" wymagane dla pozyskania środków unijnych oraz kontroli ich wydatkowania po wyrażaną nadzieję, że studia wykonalności porządkują planowanie, przygotowanie i realizację przedsięwzięć, a także ich ocenę po ich realizacji.

Wyrażano też obawy , że rola studium wykonalności może ulec  takiej samej degeneracji, jak np. oceny skutków regulacji przy tworzeniu założeń do projektów ustaw.     

Relacja wideo ze Klubu Informatyka jest dostępna na naszym kanale YouTube.

 

Wykład:

Dyskusja:

Zapraszamy na kolejne Kluby Informatyka.

Kategorie: Klub Informatyka Tagi: dyskusja, wideo, 2015, IT, PM, sprawozdania