// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
gazeta

Bieżące informacje o działaniach, inicjatywach i spotkaniach organizowanych przez Oddział Mazowiecki PTI oraz ogłoszenia i informacje dla członków Oddziału.

// Aktualności

Marcowy Klub Informatyka - podpis elektroniczny, eIDAS i inne identyfikacje

03.03.2015

Odsłon: 2127

Trochę  na uboczu głównej tematyki lutowego Klubu Informatyka rozgorzała dyskusja na temat losów, przydatności i przyszłości podpisu elektronicznego.

 

Postanowiliśmy ją kontynuować w ramach Klubu Informatyka 3 marca, tym bardziej, że szykuje się właśnie zasadnicza zmiana całego systemu uwierzytelniania i identyfikacji, wynikająca z opublikowanego 23 lipca 2014 r. rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.

 

Rozporządzenie (zwane eIDAS od electronic identification and trust services - eIDAS services) nie tylko uchyla wspomnianą dyrektywę. Obowiązując  "z automatu" w krajach członkowskich (bez konieczności oddzielnej implementacji) każe nam wyrzucić do kosza naszą ustawę o podpisie elektronicznym z 2001 r.

 

Rozporządzenie eIDAS reguluje też m.in. kwestie pieczęci elektronicznych, elektronicznych znaczników czasu, dokumentów elektronicznych, usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego, usług certyfikacyjnych uwierzytelniania stron WWW, usług zaufania transakcji elektronicznych oraz transgraniczności i notyfikacji usług eIDAS.   

 

 Rozporządzenie weszło w życie 17 września 2014 r, jego przepisy będą obowiązywać w zasadzie od 1 lipca 2016 r. - z wyjątkiem tych, które już obowiązują od 17 września oraz takich, które zaczną obowiązywać w miarę pojawiania się i wchodzenia w życie kolejnych rozporządzeń wykonawczych zapowiadanych przez KE do końca br.

 

 Wprowadzającymi do tematu będą:

  • Martyna Machowiak, która opowie o jeszcze obowiazujacej ustawie (i o tym, co z nią będzie).
  • Kajetan Wojsyk, który jest zdecydowanie ZA (jako praktyk stosujący wszystkie możliwe podpisy elektroniczne wszędzie, gdzie się tylko da),   
  • Wieslaw Paluszyński, który był PRZECIW, ale ma nadzieję, że idzie ku lepszemu. 

 

Tym razem spotykamy się w sali 40 (parter) Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Wydział MINI jest tu - w głównym kompleksie budynków PW, 10 minut na piechotę od Dworca Centralnego. Formalny adres to Koszykowa 75, do tego najnowszego budynku PW można się dostać każdym wejściem do kampusu głównego, najwygodniej bramą od Al. Niepodległości, w połowie drogi między Koszykową a Nowowiejską.

Zaczynamy o 18:30. Wstęp wolny. Zgłoszenia zbieramy pod adresem omaz(at)poczta.pl

Serdecznie zapraszamy! 

Kategorie: Klub Informatyka Tagi: 2015, prawo, podpis elektroniczny, bezpieczeństwo, zaproszenia