// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
syrenka

Jak przystąpić do PTI?

Potrzebne informacje dla osób, które chciałyby wstąpić do Towarzystwa.

Kto może przystąpić do społeczności PTI?

Zgodnie ze statutem PTI członkami Towarzystwa mogą być osoby, które: 

 

  1. ukończyły studia wyższe na kierunku informatycznym albo związanym z informatyką lub mają stopień naukowy mają stopień naukowy w zakresie informatyki lub jej zastosowań, 
  2. mają wykształcenie wyższe lub średnie, a ich praca zawodowa w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat przed wstąpieniem do Towarzystwa była ściśle związana z informatyką, 
  3. studiują na kierunkach informatycznych lub związanych z informatyką,
  4. inne osoby których osiągnięcia w dziedzinie informatyki lub działalność na rzecz PTI uzasadniają przyjęcie.