// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
syrenka

Jak przystąpić do PTI?

Potrzebne informacje dla osób, które chciałyby wstąpić do Towarzystwa.

Kandydat na członka PTI jest zobligowany do wypełnienia i przekazania do biura PTI deklaracji członkowskiej. Informacje dostępne są pod adresem: http://pti.org.pl/Dla-czlonkow/Deklaracja-czlonkowska

Wypełnione deklaracje można przesyłać:

  • do dowolnej osoby z Zarządu Oddziału Mazowieckiego
  • mailem pod adresy Zarządu Głównego PTI
  • pocztą pod adres biura PTI: Biuro Zarządu Głównego PTI, ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa

 

Formularze deklaracji członkowskiej są dostępne pod adresem:

 

https://portal.pti.org.pl/spolecznosc/zapisz-sie-do-pti/

 

Do wypełnionej i podpisanej deklaracji koniecznie muszą być dołączone opinie członków rekomendujących kandydata. Kwestia przyjęcia do Towarzystwa będzie mogła być rozważona dopiero po wpłynięciu obu opinii. Opinie muszą być podpisane przez członków rekomendujących.