// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
syrenka

Władze Oddziału Mazowieckiego PTI

16 maja 2017 r. Walne Zebranie Wyborcze Członków Oddziału Mazowieckiego PTI wybrało nowe władze oddziału na kadencję 2017-2020. Władze Oddziału Mazowieckiego PTI stanowią: Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński.

 

Zarząd OMaz PTI kadencji 2017-2020

Prezes Zarządu:              Marcin  Paprzycki

Wiceprezes Zarządu:     Tomasz Kulisiewicz

Skarbnik:                          Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz

Sekretarz:                         Andrzej Dyżewski

 

Członkowie Zarządu:     Anna  Andraszek

                                           Jarosław Deminet

                                           Małgorzata Kalinowska-Iszkowska

                                           Kamil Sitarski

 

Komisja Rewizyjna OMaz PTI

Przewodniczący:             Paweł Sawicki

                                          Teresa Hulanicka-Michalak     

                                          Ewa Mizerska

                                        

 

Sąd Koleżeński OMaz PTI

Przewodniczący:               Zbigniew Kaliszyk

Sekretarz:                           Andrzej Król

                                             Wiesław Paluszyński

 

 

Zarząd OMaz PTI kadencji 2014-2017

Prezes Zarządu:              Marcin  Paprzycki

Wiceprezes Zarządu :     Małgorzata Kalinowska-Iszkowska

Skarbnik:                         Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz

Sekretarz:                        Tomasz Kulisiewicz

 

Członkowie Zarządu:      Anna  Andraszek

                                        Michał Drozdowicz

                                        Andrzej Dyżewski

                                        Maciej Machowiak

 

Komisja Rewizyjna OMaz PTI

Przewodniczący:              Paweł Sawicki

                                         Maria Ganzha

                                         Teresa Hulanicka-Michalak

 

Sąd Koleżeński OMaz PTI

Przewodniczący:               Zbigniew Kaliszyk

                                          Andrzej Król

                                          Wiesław Paluszyński