// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
syrenka

Władze Oddziału Mazowieckiego PTI

16 maja 207 r. Walne Zebranie Wyborcze Członków Oddziału Mazowieckiego PTI wybrało nowe władze oddziału na kadencję 2017-2019. Władzami Oddziału Mazowieckiego PTI są Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński.

 

Zarząd OMaz PTI kadencji 2017-2019

Prezes Zarządu:              Marcin  Paprzycki

Wiceprezes Zarządu :     Tomasz Kulisiewicz

Skarbnik:                         Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz

Sekretarz:                        Andrzej Dyżewski

 

Członkowie Zarządu:      Anna  Andraszek

                                        Małgorzata Kalinowska-Iszkowska

                                        Jarosław Deminet

                                        Kamil Sitarski

 

Komisja Rewizyjna OMaz PTI

                                        Teresa Hulanicka-Michalak

                                        Ewa Mizerska

                                        Paweł Sawicki  

 

Sąd Koleżeński OMaz PTI

                                        Zbigniew Kaliszyk

                                        Andrzej Król

                                        Wiesław Paluszyński

 

 

Zarząd OMaz PTI kadencji 2014-2016

Prezes Zarządu:              Marcin  Paprzycki

Wiceprezes Zarządu :     Małgorzata Kalinowska-Iszkowska

Skarbnik:                         Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz

Sekretarz:                        Tomasz Kulisiewicz

 

Członkowie Zarządu:      Anna  Andraszek

                                        Michał Drozdowicz

                                        Andrzej Dyżewski

                                        Maciej Machowiak

 

Komisja Rewizyjna OMaz PTI

Przewodniczący:              Paweł Sawicki

                                         Maria Ganzha

                                         Teresa Hulanicka-Michalak

 

Sąd Koleżeński OMaz PTI

Przewodniczący:               Zbigniew Kaliszyk

                                          Andrzej Król

                                          Wiesław Paluszyński