// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
gazeta

Bieżące informacje o działaniach, inicjatywach i spotkaniach organizowanych przez Oddział Mazowiecki PTI oraz ogłoszenia i informacje dla członków Oddziału.

// Aktualności

Doświadczenia Zbigniewa Michalewicza: między
wyidealizowaną nauką a wymagającą praktyką

29.06.2019

Odsłon: 233

6 czerwca 2019 na wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (MiNI PW) odbył się kolejny wykład seminarium środowiskowego Systemy inteligentne teoria, praktyka, wyzwania. Prezentację zatytułowaną The Future of Selling: How AI will Change Everything wygłosił Zbigniew Michalewicz, dyrektor naukowy (Chief Scientist) w firmie Complexica (Australia). Wbrew zapowiedziom wykład odbył się w jezyku polskim, jako że słuchaczami okazały się wyłącznie osoby polskojęzyczne.

 

Podczas spotkania wykładający bardzo szczerze przedstawił swoje osobiste doświadczenia badacza i twórcy systemów informatycznych, który w swoim życiu zawodowym zajmował się zarówno uczeniem innych, publikacją i recenzowaniem prac naukowych, jak i opracowywaniem nowych paradygmatów programowania.

 

Zbigniew Michalewicz swoje wykształcenie zawodowe zdobył na Politechnice Warszawskiej. Po studiach przez pewien czas pracował w Instytucie Podstaw Infomatyki PAN, a w 1982 przeniósł się do Nowej Zelandii (Victoria University of Wellington). Z Nowej Zelandii przeprowadził się w 1989 do Południowej Karoliny w USA (University Charlotte). W 1999 równolegle do kariery naukowej podjął się również działalności biznesowej. Pod wpływem i za namową syna Matthew założył swoją pierwszą firmę NuTech Solutions.  W 2004 sprzedał swój biznes firmie Netezza (przejętej potem przez IBM).  W tymże samym roku przeprowadził się do Australii na Uniwersytet w Adelajdzie, a niedługo później założył firmę SolveIT Software.  Obie firmy Michalewicza zajmowały się tworzeniem systemów opartych na ideach algorytmizacji adaptacyjnej, w szczególności ABI (adaptive business intelligence). SolveIT nie długo cieszyła się statusem startupu. Już w 2012 została dostrzeżona przez koncern Schneider Electric, który ją przejął. W 2013 Zbigniew Michalewicz definitywnie rozstał się z karierą naukowca. Uznał, że działalność naukowa jest dla niego zbyt powierzchowna. Nie pozwala bowiem dostatecznie głęboko wchodzić w zawiłości algorytmiczne, które niesie samo życie. Jako osoba już o usposobieniu seryjnego przedsiębiorcy założył kolejną firmę, Complexica (2014-) . Complexica zajmuje się tworzeniem systemów wspomagających sprzedaż pod kątem predykcji zachowań rynku i formułowania innowacyjnych modeli sprzedaży. 

 

Zainaugurowane w roku 2017 seminarium środowiskowe "Systemy inteligentne teoria, praktyka, wyzwania", obejmuje aspekty teoretyczne oraz praktyczne budowy i funkcjonowania systemów inteligentnych, ze szczególnym naciskiem na najnowsze osiągnięcia i aktualne wyzwania w tym obszarze. Prelegentami seminarium są uznani naukowcy polscy oraz zagraniczni prowadzący badania w aktualnych, dynamicznie rozwijających się i budzących szerokie zainteresowanie obszarach sztucznej inteligencji (SI) oraz inteligencji obliczeniowej (IO). Organizatorami seminarium są: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (MiNI PW), Polskie Towarzystwo Informatyczne (Oddział Mazowiecki), IEEE PS C-16 oraz IBS PAN. (d)

 

Zobacz także

 

Kategorie: Konferencje i seminaria Tagi: sprawozdania, programowanie, sztuczna inteligencja, 2019