// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
syrenka

Jak przystąpić do PTI?

Potrzebne informacje dla osób, które chciałyby wstąpić do Towarzystwa.

Zachęcamy do wszelkich form działalności w PTI.

Tym, którzy mają odpowiednie kwalifikacje polecamy działanie w Izbie Rzeczoznawców PTI oraz w ECDL.

 

Zainteresowanych poszczególnymi obszarami informatyki zachęcamy do dzialalności w sekcjach tematycznych PTI, działających na poziomie całego stowarzyszenia. Pełen wykaz sekcji na stronie dostępny jest na stronie http://pti.org.pl/O-nas/Struktura-organizacyjna, informacje na temat zgłoszeń do poszczególnych sekcji dostępne są pod linkami danych sekcji tematycznych.

 

Bardzo chętnie witamy inicjatywy dotyczące oczekiwanych tematów Klubu Informatyka oraz wsparcie merytoryczne.