// Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego
syrenka

Jak przystąpić do PTI?

Potrzebne informacje dla osób, które chciałyby wstąpić do Towarzystwa.

Kandydat na członka PTI jest zobligowany do wypełnienia i przekazania do biura PTI deklaracji członkowskiej. Informacje dostępne są pod adresem: http://pti.org.pl/Dla-czlonkow/Deklaracja-czlonkowska

Wypełnione deklaracje można przesyłać:

  • mailem na adres: ady.dlapt(at)gmail.com (Andrzej Dyżewski - sekretarz OMaz PTI) lub omaz(at)pti.org.pl
  • pocztą na adres biura PTI: Biuro Zarządu Głównego PTI, ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa

 

Częściowo aktywny formularz deklaracji członkowskiej dostępny jest pod adresem http://pti.org.pl/content/download/5007/40577/file/Deklaracja%20cz%C5%82onkowska.pdf

Do wypełnionej i podpisanej deklaracji koniecznie muszą być dołączone opinie członków wprowadzających. Sprawa przyjęcia do Towarzystwa będzie mogła być rozważona dopiero po wpłynięciu obu opinii. Opinie muszą być podpisane przez członków wprowadzających.